Klubbledere, ser her!!!

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Økonomien i norske bridgeklubber er vel ikke mer enn sånn akkurat passe de fleste steder vil jeg tro, så da gleder kanskje dette:
Alle norske bridgeklubber vil ha krav på å få utbetalt MVA-kompensasjon i forhold til størrelsen på de relevante utgifter de kan vise til i sine regnskaper. Dette er dårlig kommunisert fra administrasjonen og Helge Stornes, regnskapsansvarlig for NBF, sier at klubbene Grand, Åsane og Bergen AK har fått utbetalt over 10.000 kroner hver i MVA kompensasjon. 
 
Han sier videre at det er rimelig enkelt for den enkelte klubb å få sin andel, men understreker at det er klubbene med en viss omsetning som bør se på denne saken. Regnestykket for Kristiansand BK ser slik ut:
 
Relevante kostnader:                   38.000,-
Formelt for utregning:                   38.000,-*0,35*0,2  = 2.660,-
 
70% tildeling av 2660.- =      1.862,- 
 
Ikke store summer, så alle klubbene trenger ikke ta seg bryet. Dette er regnestykket for 2013, neste år kan formelen være noe annerledes.
 
Her er det som må være på plass i det skjemaet fra NBF fyller ut og sender skattemyndighetene:
 
  • Signert regnskap med kostnader spesifisert etter sin art
  • Signert revisjonsberetning med godkjenning av regnskapet
  • Oversikt over hvilke kostnader som ikke er relevante
  • Klubben må være registrert med organisasjonsnummer
 
 
Fra NBF`s side skal dette fylles inn i et skjema for hver enkelt klubb. I tillegg må alt overnevnte arkiveres i tilfelle Lotteritilsynet i Førde ønsker å gå gjennom dokumentasjonen. Det ønsket de i år og jeg sendte alle papirer på mail til de i ettertid. 

Hilsen Helge Stornes
 
____________________________________________________________________________________________________
 
Arnt Olav Fidjestøl var den som gjorde meg oppmerksom på denne muligheten med følgende mail:
 
 
 
Hei, Snorre!

Eg er ein opptatt mann for tida. Lite reportasjar og bilde enn så lenge. Noko som imidlertid er litt interessant er at BK Grand har fått tildelt 12.971,- og Bergen Akademisk har fått tildelt 14.400,- i mva-kompensasjon.

Vi kan takke kasseraren i Bergen Ak (Helge Vaardal) for desse pengane. Han har vore på forbundet som ein klegg. Til tross for fleire avvisningar, tok dei han til slutt på ordet og vips…. Tor Bakke har også vore engasjert i denne saka for BAK.

Dette er jo midlar langt fleire klubbar burde kunne ta del i. Personleg synest eg det er rimeleg horribelt at forbundet har søkt for seg sjølv og ikkje for klubbane. Ikkje har dei informert om ordninga heller. Dersom du synest dette er interessant å forfølge vil eg anbefale deg å ta kontakt med Helge for eit lite intervju

 

Arnt Ola Fidjestøl____________________________________________________________________________________________________
 
Jeg sender et spørsmål til Helge Vaardal i Bergen og får dette svaret:
 

Hei Snorre,

NBF er i denne konteksten «sentralt ledd» og skal søke på vegne NBF sentralt og underledd som klubbar og kretsar.

Underledd skal berre rapportere inn sine brutto driftskostnader til sentralt ledd, eit tal med andre ord.   Sidan underledd skal ha ein («godkjent») rekneskap uansett, innebærer ikkje dette ekstra arbeid.

BAK hadde 295.000 i brutto driftskostnader for 2012 og fekk tildelt ca. 14.500 i mva kompensasjon.  Søkarane for 2012 fekk 70% av sitt grunnlag og 7% av dette refundert.

Mva kompensasjon for 2013 har søknadsfrist ein dato ut i 2014.

Poenget er med andre ord at dette i praksis er gratis pengar for underledda. For klubbar med låge driftskostnader er det små beløp. Men for oss og andre so blant arrangerer store turneringar er det signifikante beløp.

 

Vh Helge V.
 
____________________________________________________________________________________________________
 
Er dette en sak, Helge Stornes, spør jeg så?
 
Hei Snorre

Jeg synes absolutt du skal skrive om dette. For de største klubbene/arrangørene er det opplagt en del penger å hente.  Jeg kan gjerne lage et par eksempler hvis du vil.

Dette med kostnader er en svært viktig ting ettersom det er grunnlaget for en eventuell kompensasjon.   I tillegg er også typen kostnader relevant ettersom støtte til medlemmer for representasjon ikke er en del av grunnlaget.

Ellers blir jeg trøtt av «kan ikke være store jobben for NBF».  Det er det vanlige. Hvis alle klubbene gjør jobben sin er det ikke mye jobb. Det gjør de aldri. Så sent som i går måtte Geir purre på en av de tre klubbene som skal ha penger fordi det å sende bankkontonummeret på mail ble for tøft.

Idrettsforbundet har lagd en egen portal på innrapportering fra klubbene. De kjører nulltoleranse. En feil ingen penger. Heller ingen som sjekker om det er noen feil. Hvor mange hundretusen en portal vil koste vet jeg ikke, men hos NBF blir det manuell oppfølging fra Viego.

hilsen Helge Stornes

 


I den sammenheng MÅ jeg nesten nevne at her i Kristiansand har vi det motsatte problemet.

SIB har kr. 200.000,- på konto vi enda ikke helt vet hvordan vi skal bruke til bridgens beste. Om ikke det skal være nok, så testamenterte Per Ove Schei over en halv million kroner til Kristiansand BK ved sin bortgang for en liten stund siden. Han ønsket at det skulle opprettes et fond og at fondets midler skulle bruke til å fremme hobbyen vår. Statutter er enda ikke helt klare, men det er bare å glede seg for Sørlandets bridgespillere.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.