LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Hva sier lovene? Hva sier moralen?


Dette spillet er fra Island og det er Lasse Aaseng som sender spørsmålene over.Irland Norge Irland Norge
2hj pass 2NT pass
3hj pass 4hj pass
pass pass    


Spillet ser helt tilforlatelig ut, men det har skjedd ting underveis. Over 2NT spurte syd om hva åpningen betyr, og øst svarte "Flannery, 11-15 med 4-5 i major". Da kommer vest på at han har åpnet feil, men fortrekker ingen miner. Han svarer 3hj og viser 4-5-2-2 fordeling. Makker melder 4hj og det går pass rundt.
  Nå spør Lasse Aaseng om følgende:

  • Er vest forpliktet av lovene før utspillet å si at han har noe annet enn det makker har fortalt? Det er makker som har fortalt rett etter systemet og det er vest som har glemt avtalene.
  • Om ikke lovene fanger opp dette og lar vest slippe å rette opp sin feilmelding, bør han moralsk si noe?
  • Hvis en som motspiller legger opp motspillet etter de opplysninger en sitter inne med og det viser seg å bli feil, har en da noen rettigheter?


Det er helt opplagt at vest kan ikke la makkers forklaring påvirke egne meldinger etterpå. Hvis øst f.eks hopper til 4sp over 3hj, kan ikke vest ta ut den meldingen. Hvis ingen hadde sagt noe, ville vest levd i troen på at han hadde en svak to i hjerter og når makker hopper til 4sp vil det være spillemelding. Her var vest heldig når makker valgte å spille hjerterkontrakt, der var hadde et kort mer enn det han etter systemet skulle hatt.

Jeg er ingen lovkjenner, men føler at dette ligner på situasjoner der en spiller bevisst velger å bløffe. Selvsagt forteller en ikke om at en har avveket fra sitt system. Her har på en måte vest bløffet, om enn ufrivillig. Om han da lovmessig eller moralsk er forpliktet til å si fra, er jeg ikke sikker på.

HVA MENER DU SOM KAN LOVENE?HVA MENER DU SOM MENER NOE OM MORAL VED BRIDGEBORDET?Mail: snorre.aalberg@hotmail.no

 

"Times they are a changing...."


Hvis jeg ikke tar feil, er dette er av Bob Dylan's mange hits, men nok en gang er det bridge det handler om. For et par tiår siden var regelen for Blackwood omtrent slik: 

"4NT er spørsmål etter ess, unntatt i disse posisjonene...  " så kom det noen få sekvenser som f.eks 1NT - 4NT og 2NT - 4NT.

I dag har dette forandret seg mye og mange spiller med denne definisjonen:

"4NT er naturlig invitt, unntatt i disse posisjonene..." så kommer det noen eksempler.

Det vil føre for langt å gå inn og si noe kort om dette, men jeg tror det er mer bruk for 4NT som invitt enn som spørsmål etter ess, i alle fall de gangene det ikke opplagt er satt en trumffarge. Ikke minst fordi det nesten alltid er mulig å gå en omvei for å si at "dette skal være trumfen vår."

Det er ingenting som er verre enn å spille 4NT med mange overstikk fordi makkerparet ikke er på bølgelengde, så jeg vil på det sterkeste anbefale å skynde seg langsomt. Lag noen enkle prinsipper for både når 4NT er Blackwood og når 4NT ikke er Blackwood. Selv liker jeg denne:

"Hvis trumffargen enkelt kan støttes på tre- eller firetrinnet, er 4NT er naturlig invitt med en hånd som er for sterk til å melde 3NT."

Her er et eksempel fra i går som jeg mener kan brukes som eksempel.
  

   Uten nærmere avtaler skal selvsagt 4NT være spørsmål etter ess med ruter som trumf, men hvis du tenker deg om er det lett å større til 4ru som krav siden 2ru spilles som XYZ hos de fleste. (generelt utgangskrav)

Vest vil cuebidde 4sp og 4NT spør etter ess. En fordel med dette er at manglende sparkontroll også kan avdekkes. (xxxx,xx,EDJxx,KD).

Gi øst ca 17-18 honnørpoeng og godt kløverhold.  (Knx,EKxxx,KD,EJ10). Hvis 4NT ikke er invitt i disse posisjonene, må en bare gjette om makker har en skikkelig åpning eller ikke. Med en minimumshånd i vest, er 4NT normalt rette endestasjon mens med en fin åpning skal det spilles slem.

6ru er i eksemplet til venstre en fin slem som står på hjerterkapp eller at ruteren løser seg, hvis det ikke sitter gørsurt da. Sikkert over 70% sjanse. 

Likevel vil jeg påstå at øst var litt heldig og fant makker med godt tillegg. Uten sparkonge ville vest meldt likedan og da er dette plutselig en langt dårligere slem.
     
     

Er vi for sidrumpa når det gjelder system?


 

Når jeg spiller en norsk turnering, er det så og si aldri jeg ser på motpartens meldekort. Det er heller ikke særlig nødvendig, fordi det er stor sannsynlighet for at de spiller mer eller mindre identisk som meg selv. Det er vel ingen grunn til at jeg skal føre kortene særlig bedre enn de jeg spiller mot og da har jeg kanskje gitt fra meg en mulig fordel ved å kopiere systemet deres?

På den spennende sida "NewsInBridge.com" blir Norberto Bocchi intervjuet og han forteller i et langt intervju om nye tanker og ideer i systemet han og makker Augustin Madala spiller. Systemet har fått navnet "Big Bang" og det som er mest nytt, er at åpningsmeldingene i større grad avhenger av sonorforhold. "Det er ikke noen vits i at svake toåpninger i gunstig sone skal vise sekskort-farger. De åpner vi på tre-trinnet med i hvitt mot rødt. Derfor viser f.eks 2hj en svak tofargehånd utenfor sonen, mens det er en vanlig svak halvkonstuktiv åpning med seks kort i sonen", sier han.

Bocchi: "Å forsvare seg mot svake to, er ikke så vanskelig lenger. De fleste kan skille mellom en svak hånd, en invitthånd eller en sterk hånd når makker dobler svake to hos motparten. (Lebensohl og OverføringsLebensohl). Det er MYE verre å melde når motparten åpner med 3hj eller 3sp. Han du en sterk balansert hånd må du nesten melde 3NT om du har 18 eller 23hp. Makker på den andre siden passer hver gang han har under 12hp selv og du kan finne deg i 3NT der det er både tolv og tretten toppstikk!"

De har også reservert 2kl åpning til 18-19hp, mens 2ru er den aller sterkeste åpningen. "De gangene vi har balanserte sterke hender, er da likegyldig om det går 2kl-2ru-2NT eller 2ru-2hj-2NT. De gangene vi har en sterk ubalansert hånd har vi tapt på systemet vårt når det går 2ru-2hj-3hj i stedet for 2kl-2ru-2hj. Med de gangene vi har 18-19 hånda, er vi langt foran alle andre fordi vi har definert hånda med den første meldninga og kan legge opp det videre meldingsforløpet deretter. "

Så kommer det aller viktigste. "I bridge er en 18-19 hp-hånd, MYE, MYE mer frekvent enn en sterk, ubalansert GF-hånd. Den prisen er vi villig til å betale!"

Bocchi sier at det er omtrent 1 av 500 ganger du får utdelt en sterk, ubalansert hånd du kan kreve til utgang med alene. Interessant!!


Du kan lese hele INTERVJUET HER, han avslutter slik:

I think that bridge in future will be more and more destructive when non vulnerable and constructive when vulnerable."

Norberto Bocchi (Louk Herber)

 

Jeg håper på en kommentar fra Vennerød


når den nye landslagstroppen slippes om noen få dager. Jeg vet at han har innstillt sine navn, men formelt er det styret i NBF som godkjenner. I praksis kan jeg ikke se at Jan Aasen eller noen andre i de posisjonene kan overprøve Christian Vennerød sine valg. Det hadde vært interessant å se hvilke begrunnelser og argumenter som ligger bak de navene som kommer. Jeg liker at det blir stilt krav og forventinger til de beste og da er det vel greit at kapteinen legger lista? Kanskje coach Geir Olav Tislevold har noen tanker om veien videre? Både når det gjelder hva de enkelte parene bør prestere og noe om hans tanker framover.

Jeg har tippet før og det er tre nye navn som jeg mener peker seg klart ut.

 

  • Erik Berg - Steffen Fredrik Simonsen
  • Niils Kvangraven - Terje Lie
  • Sam Inge Høyland - Trond Hantveit

Alle disse tre har resultater både den inneværende sesongen og over tid, til å fortjene plass i troppen. Jeg ser med interesse at BIN på sine siden peker på de samme navnene som jeg gjør.                 Jeg tror Erik og Steffen blir tatt ut i troppen for 2014

Hvem som skal u, har jeg mye større vanskeligheter med å mene så mye om. Det er alltid lettere å plukke ut selve laget enn å peke på reservebenken. Enda verre når det er snakk om å bli satt med fra A-laget til Farmer-laget. Den jobben er kanskje det aller "sureste" med å være landslagskaptein med den ordningen vi har i dag.

Damenes og Juniorenes bruttotropp blir presentert samtidig om jeg har fått rett informasjon. Vi venter i spenning!!

BIN har en artikkel om mye av det samme. ARTIKKELEN FINNER DU HER (Alf Helge Jensen)

 

og enda ett fra luringens corner, denne gangen meg meg selv i førersetet


 Også redaktøren har sine lyspunkter…
   

Av Roald Mæsel (2006):
  
I sin forhåndsomtale av NM for lag som skal arrangeres i Kristiansand 25-28 juni har Snorre en presentasjon av Per Henrik Drangsholt.  Uten tvil en stor fargeklatt i bridgemiljøet og en som gjennom en årrekke har vært å finne øverst på resultatlistene her på Sørlandet.  Til tross for sin voksne alder, viser hans kommentarer at det ikke er noe i veien med hodet.  Av falsk beskjedenhet skal jeg unnlate å nevne hvilke kommentarer i artikkelen jeg tenker på. Under Bridgeuken i 1990 spilte redaktøren av vår utmerkede hjemmeside og Per Henrik sammen og det er ingen tvil om at redaktøren viste seg fra sin beste side i dette spillet:

 

  A 6
  D 8 7 
  A J 8 6

  A 4 3 2

 

  D J 10 9 8 7 
  10 6 4 
  10 2
  7 6 

  5 3 
  A J 5 2 

  D 9 7 4
  K D J

 

 K 4 2  
 K 9 3 
 K 5 3 
 10 9 8 5 

  
Motparten kom i en grand og med 24 honnørpoeng burde det la seg greit ordne.  De fleste vant da også minst syv stikk.  Per Henrik startet med spar dame som fikk beholde stikket.  Knekten tok bordets ess seg av og så fulgte ruter til kongen.  Ruter til knekten stakk Snorre med damen og så var det fortsettelsen.  Nå ville vel du og meg fortsatt med kongen i kløver.  I så fall ville det ikke være noe problem for spillefører å spille hjem kontrakten.  Men Snorre var i det kreative hjørnet, noe han ofte er – dog med vekslende hell.  Av og til kan det bli vel kreativt!!!  Snorre fant ut at hjerter knekt  var løsningen.  Den gikk til bordets dame og så ble det spilt kløver fra bordet.  Snorre stakk med knekten og fortsatte med liten hjerter.  Ja, hva tror du Syd gjorde.  Jo, han knep med nieren og Per Henrik kunne ta stikket med tieren.  Nå var det viktig ikke å fortsette i spar, men Per Henrik skjønte hva som var på gang og kløver tilbake gjorde kort prosess med kontrakten.      
 

Helge Wessel viser sine kunster


Spillet er helt fra 1996, men jeg skal love deg at Wessel spiller bra kort den dag i dag. Her er fra luringens corner, en palte Roald Mæsel lagde for meg mens jeg hadde Kristiansand BK sin side. Spillet er flott, men jeg håper spilleren som satt vest skammer seg enda, 18 år senere, for sin grådige dobling. Fortjent smekk på fingrene, spør du meg, for selv Helge Wessel hadde ikke vunnet sine ti stikk om ikke vest hadde annonsert hvordan dette satt..

  

Fra sjakk til bridge

Helge Wessel var i mange år ansvarlig for Fædrelandsvennen`s sjakkspalte.  I likhet med Helge Stornes og Geir Brekka har Helge forlatt sjakkbrettet til fordel for bridgen.  Fra tid til annen går det nok litt i rykk og napp, noe som egentlig gjelder for alle 3 (he,he), men at han har skjønt det nye spillet med alle dets finesser, viser denne prøven om Helge fikk en klubbkveld i  1996:

 

  D J 10 6 4   5
  D J 8 3 
  K 7 4

 

  9 7 2 
  K J 9 8 7 
  A 9 6
  10 3

  K 8 5 
  6
  10 5 4 
  D J 9 6 5 2

 

 A 3

 A D 10 4 3 2 
 K 7 2 
 A 8 

 

Vest

Nord

Øst

Syd

 

 

 

Helge

 

 

 

1hj

pass

1sp

pass

hj

pass

nt

pass

hj

D

pass

pass

pass

pass

 

 

 

 
Vest som så for seg at dette måtte bli et blodbad, startet med ruter ess.  En kunne formelig lese 5 eller 800 i øynene på vest som fortsatte med kløver ti.  Helge Wessel lot seg ikke affisere og så absolutt ikke ut som en som hadde tenkt å gå bet.  Kløver konge ble forlangt og spar dame fikk seile rundt.  Så fulgte spar til esset og kløver ess gav også stikk.  Ruter konge og ruter til damen gikk bra og nå stod valget mellom å trumfe en spar eller trumfe en kløver.  Helge leste vests fordeling riktig og valgte å trumfe en spar. Stillingen var nå blitt denne:

 

  6 4 
  5
  8
  4

 

  -
  K J 9 8 7 
  -
  - 

  -
  6
  -
  D J 9 6

 

 -
 A D 10 4 3 
 -
 - 


Helge hadde fått syv stikk og trengte tre til. Det var tid for å spille ping-pong med vest!  Hjerter fem fikk seile rundt til vests syver.  Hjerter tilbake gav Helge stikk på tieren.  Liten hjerter brakte igjen vest inn og ingen kunne nekte Helge to hjerterstikk til.  En svært så slukøret vest trodde nesten ikke det han var vitne til.  Det som så ut som fire sikre hjerterstikk var blitt til to – ufattelig.   Da jeg gratulerte Helge med resultatet og spilleføringen, svarte han kontant: ”Ren armgymnastikk”.  

Ny flott bridgeside


Det er flott at flere deler sine spill og historier med oss andre. Nils Kvangraven har lenge bidratt med artikler til bridgepressen og han er en av mine faste hjelpere når jeg skal lage referat fra turneringer. Nå har han laget sin egen side og den finner du på.

KVANGRAVEN.NO


       Her sammen med vår felles venn, Helge Stornes.

 

 

Å lese for mange bridgebøker, er ikke sunt...


Det sier jeg til fyrverkeriet Jon Solli Hansen både titt og ofte. Han er en superflink spiller, men på mange måter sin egen verste fiende.  I det ene øyeblikket kan Jon som spillefører være mer pessimistisk enn en fredsmekler i Midt-Østen, mens i neste øyebllikk kan han plukke ut ideelle damer og knekter i en 12-14NT hos makker. "Det står 6kl hvis du har ruterdama dobbel og knekten fjerde i kløver, makker!!!" Et og annet skuddår går hans våte drømmer i oppfyllelse og da presser tårene på når han forteller om ruterslemmen som sto på 4-2 tilpass.Forrige onsdag kom dette spillet:

    Jeg satt i øst og åpnet med 1kl. Pass i syd og jeg kom kjapt i 3NT med spar ut til knekt og ess. Dette var ikke opplagt, men det var gode sjanser i både kløver og ruter. Kløverkappen og at ruterknekten ikke satt fjerde er slett ikke usannsynlig. Med åpne kort er det ti toppstikk.

Jeg ville utsette problemet og skulle la motparten ta sine fire sparstikk først. Da måtte (sannsynligvis) nord kaste et kort og det var det ikke sikkert han ville like. Derfor spar ni i stikk to (!!)

Det jeg ikke tenkte på og så for meg, var at Jon Solli Hansen skulle ha seks spar og passet i andre hånd. Du ser at det var akkurat det han hadde og da ble det vel beit??

Neida, for nå kommer det jeg skriver i overskriften. Jon fikk det for seg at jeg hadde E9x i øst og da har makker DJ dobbel. Legger han liten, er fargen blokkert!!
     


Derfor kikka han bort på meg med det blikket han får når fantasien tar overhånd og han klaska spar konge (!) i bordet på min spar ni. Makker i nord, Frank Svindahl, er en minst like dyktig spiller, men han klarte selvsagt ikke å avblokkere med spardame. Det har skjedd før at makker har røyka sokkene sine og for han ser det unektelig ut som jeg i øst har spar. Tenk deg den historien jeg får å skrive om hvis jeg har f.eks E1098 og Jon skal tvinge seg inn for å spille gjennom bordet. Da får jeg tre stikk og en taper med xx mot E1098.

"Dette kunne vært historiens første krokodille-coup utført i stikk to!!", nærmest ropte Hurra ut i salen. Vi andre rista på hodet. Jeg vet knapt hva krokodille-coup er. Om krokodile skrives med en eller to l'er er helt i overkant av min kunnskap om krypdyr.

I alle fall takker jeg hjerteligst for tilliten Jon gir meg ved å forutse dette hvis jeg har E9x og virkelig server en spar i stikk to for at fargen skal bli blokkert. Det kommer til å regne oppover før mine bridgeferdigheter kommer på det nivået, Hurra!!

Geir Helgemo spiller rart..


 

Endelig (tror jeg) at jeg kan ta Geir i en underlig spilleføring. Det er vel ikke den spiller i verden som finner flere skviser og coup enn han, men i dette spillet fra det åpne franske mesterskapet skjønner jeg ikke  helt logikken i sluttspillet.

 

Legg først merke til meldingsforløpet der Tor viser kortfarge i hjerter med 3hj og etterpå sleminteresse med sparstøtte når han følger opp med 4hj. 17hp og fem spar kunne ikke stoppe Geir i syd fra å melde sparslemmen. Vest spiller ut spar til tieren i bordet og kløver til damen for å røyke ut Exx til høyre eller J10x. Damen ble stukket med esset og mer kløver. Under kongen kom tieren og Geir stjal en kløver for å sjekke J10x. Det var det ikke og øst kasta en hjerter.  Så litt fram og tilbake til denne sluttposisjonen:Husk at øst ikke har flere kløver, så det Geir gjorde nå var rart. Kløver 9 til stjeling, ruter konge og ruter til kapp (!). Hvis han hadde tenkt å ta kappen gjennom vest, skulle han da spilt ruter til kongen sin og tatt for to trumfer.  Vest må da ned på to ruter og dermed vil han få med seg Dx i øst ved å toppspille fargen. I diagramposisjonen har han kanskje ikke bestemt seg, men uansett var det en rar løsning han fant. 

Håper alle mine rare spilleføringer resulterer i 12 IMP når jeg skal spille divisjon om et par helger.
(Er det noe vesentlig jeg har oversett, regner jeg med at Erik Dahl ringer. Jeg ber allerede nå om unnskyldning)

HER ER SPILLET (23)

 

Nunes lurer franskmannen..


    Cronier skal spille 6sp etter at øst har meldt inn hjerter. Du ser at kontrakten henger på å finne ruterdamen.

Geir Helgemo på det andre bordet kappa den (selvsagt) gjennom vest og vant sine 1430. Jeg regner med at Geir tenkte slik. "Siden øst er lengst i hjerter, er vest sannsynligvis lengst i ruter. Det er odds for at et spesifikt kort er hos den som har flest kort i fargen". Det stemte..:-)


Det første kortet Nunes kasta da syd tok en æresrunde i trumf, var en ruter (!). Med tre kort igjen spilte franskmannen ruter til esset og ruter til nieren.

Var denne fella for opplagt eller?