LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Slike spill avgjør lagkamper....


Bridge is a bidders game, er det noe som heter. Med det menes at veldig mye avgjøres i meldingsforløpet. En annen "sannhet" er at 5-trinnet tilhører motparten og at en sjelden skal melde/stampe over motpartens meldinger på 5-trinnet. I bridge er det ingen sannheter, for i dette spillet måtte øst melde over 5ru med sin sterke hånd. Mange doblet i øst og måtte se at NS tok elleve lette stikk, tolv uten spar ut.


     Rune Andersen og Tom Høiland i kamp..

Tvetydig ruteråpning


 

Det skjer stadige forandringer på systemfronten. Nå er det noen par som har tatt tak i at det er plasskrevende å hoppe med 18-19. 

Noe av det verste er:

1ru  - 1hj
4hj

for å vise hjerterstøtte og normalt en balansert 18-19hp-hånd. Sitter svarhånda med 11-12-13 poeng, er det ofte reint gjettverk om en skal gå videre eller ikke.

Dette har en del par løst ved å putte alle balanserte 18-19hp-hender inn i ruteråpninga. Det betyr altså at 1ru er enten en ubalansert hånd med minst fem ruter eller mange forskjellge hender med 18-19. Ulempen er at enda mer dyttes inn i kløveråpningen. Alle balanserte hender 12-14 åpnes med 1kl, også de hendene som tidligere ble åpnet med 1ru. 

1ru - 1hj (spar)
2NT                        viser sparstøtte og sterke kort. Her er et eksempel fra 1.divisjon med Peter Marstrander - Rune Andersen.

1sp i svar på 1ru  viser minst fire hjerter, mens 1NT-gjenmeldinga viser en 18-19NT. 2ru er krav til utgang, mens 2hj er jeg ikke sikker på. Det viser helt sikkert en eller annen derfinert håndtype. Resten av meldingsforløpet er rimelig naturlig, med Blackwood og 5sp som to ess og trumf dame. 

En fin kontrakt og det skal sitte ganske surt for at det ikke skal bli tolv stikk. Er du i 7ru, vil du greit vinne den også.

Flott meldt!!

 

Gratulerer til Inger Lene Hangeland og Atle Stray


I ettermiddag fikk jeg denne meldinga fra kretsleder Karl Olav Hansen..

"Årets 4. divisjon ble spilt i helgen. Inger Lene står for den mest fantastiske prestasjonen i helgen. Hun var høygravid og på lørdags morgen ble det full fart inn på sykehuset, men tilbake igjen på ettermiddagen slik at hun fikk spilt en kamp. Atle spilte 2 kamper. Bridge på lørdags ettermiddag og hun fødte en velskapt jente på søndags formidag. Slå den!:) Våres hjerteligste gratulasjoner til Inger Lene og Atle."

Minsten fikk en god start på livet sitt fordi mor har gått rett i tet. Karl Olav fortsetter:

"Inger Lene sitt lag leder etter første helg, men det er tett som haggel nedover, så alt er duket for en spennende andrehelg her i Lyngdal."
Enda chansen...


er tittelen på en bok svensken Erik Jannersten ga ut for en generasjons tid siden. Den handler om å lete etter helmstrået som kan gi vunnet kontrakt. Under forrige helgs divisjon kom det et spill som svensken kunne brukt i sin bok.Syd åpnet med 1ru og vest meldte inn 1hj. Nord meldte kløveren sin, øst støtta hjerteren og syd kom ganske kjapt i 3NT.
Utspill hjerter tre, norske.  

Mange så ikke vinnervarianten og gikk på ruteren. Det kan jo hende at motparten tuster det til?

Det er en eneste kløverfordeling som gi alle kløverstikkene, nemlig DJ dobbel. Denne gangen satt det slik og selv om det normalt koster en 50-lapp å gå etter kontrakten (motparten får godspilt et stikk i kløver), skal spillefører selvsagt gjør det. Odds på 400:50 er til å spille på. 

Flere norske på Madeira i helga..


 

 LINK TIL HJEMMESIDEN (resultater under "Tournaments)
Erik Dahl og Bjørn Sture Valen beste norske i par. 10.plass med 140(!) par til start.

 

God bridge i andre divisjon...


 

Det har blitt mest fra toppdivisjonen i SM, men det er ingen grunn til å tro at det som foregår i andredivisjon er så mye dårligere. Brødrene Kopstad er vel strengt tatt minst like gode som hvilket som helst norsk par du sier navnet på, så det skulle bare mangle. Paret jobber utrolig planmessig med systemet sitt og Kjell Otto fortalte at  han hadde brukt to hele dager før forrige helg til å pugge system. "Alt er så mye letter når du slipper å tenke på å huske, men kan konsentrere deg om å bruke.." 

I bånn av alt systemarbeid ligger sunn fornuft.  Jeg har blitt fortalt om ei søt berte som ble spurt om hun var jomfru. "Ja," svarte hun, "men ikke fanatisk" . Derfor overskriften:

Utgangskrav, men ikke fanatisk..


 

2ru er pr.definisjon utgangskrav, men det var helt opplagt etterhvert for Kjell Otto at EK i hjerter var borte. Hvis makker har kort sånn at svartfargene og ruteren er uten taper, hadde han meldt noe annet enn 4ru, det mest negative svaret av alle. En kløver forsvant på spar og når kappen gikk ble det 10 stikk og en fin score. Beit i 5ru var den mest vanlige endestasjonen på de andre bordene, selv om flere andre hadde klart å stoppe i 4ru.


Så et motspillsproblem som mange ikke klarte:
Vest spiller 4sp etter å ha meldt inn 1sp over syds 1ru.
Mange sydspillere klarte ikke å stikke over makkers hjerter knekt andre gangen fargen ble spilt. Da forsvant det en hjerter hos vest på ruterkongen og 4sp føyk hjem. Gi vest en annen fordeling i rødt, f.eks 2-3 og ikke kløverkongen, så er det et stålegg å stikke makkers knekt. Da godspilles tieren til avkast av en ruter.

Kopstads hadde løsningen på denne også. Ole i nord spilte ut hjerterdame og hjerter knekt som Kjell Otto stakk over. "Hvordan visste duat det var rett?", spurte jeg. "Jo, vi spiller Runinow, den laveste av to inntilliggende honnører. Når makker avviker fra det, betyr det at han har to honnører dobbel. Enkelt og en beit."
 

Du hadde klart denne?


Noen ganger får du se alle kortene når du skal ta stilling til hvordan du ville spilt. Ved bordet har du selvsagt ikke den muligheten, men i pedagogogisk øyemed kan det noen ganger være lærerikt. Gode og erfarne spillere sliter ikke med denne type spill, men du kan jo kanskje teste makkeren din?

 

Syd åpnet med 4hj og det gikk pass rundt. Vest spilte ut singel ruter 10. Spillefører brukte knekten og Helge Mæsel i øst gjorde helt rett når han la en liten. Så kommer et fint poeng når det spilles lagturnering. I par vet jeg ikke hva som er best,

Hvis hjerterfinessen lykkes, har du ikke bruk for den! Spillet handler om å holde vest ute av spillet for ikke å få kløver konge gjennomspilt. Derfor EK i hjerter, med plan om å la øst få for damen hvis han hadde den. Nå ble det full jubel og belønning for riktig tenkt når damen falt dobbel i vest. Skulle vest ha damen gardert, må kløveresset sitte foran. 

For at jeg skal slippe å få mailen om at jeg ikke har tatt høyde for alle sitser, sier jeg dette er den klart beste spilleplanen med ruter 10 ut, men ikke den eneste mulige.

Hvor hardt skal en melde?


 

Syd fikk utlevert denne hånda på onsdagens spillekveld i Kristiansand. Ingen er i sonen.

10 5 4 3
E 10 3
6 5 4
Kn 10 5

Makker din er en god spiller. Han åpnet med 1kl (2+), du melder 1hj (spar) og han hopper  til 2NT. Det viser 18-19 hp og benekter normalt tre spar. Du passer vel?
I løpet av et lite minutt sneller han hjem ni stikk. Det satt fint og faktisk var det nærmere ti enn åtte. Makkeren din sier ingenting, men når spillet diskuteres etterpå får du høre at du er en pyse. "Alle melder da 3NT med fem honnørpoeng og hele tre tiere? Oppsida er så mye større"

Når jeg får sånne uttalelser, liker jeg å se analytisk på problemet. Mange er bombastiske i sine uttalelser om hva som er lønnsomt i bridge, men det er ingen som i det lange løp slår sannsynlighet og matetikkens lover. Derfor:

De fleste er enige om at det i gjennomsnitt  kreves ca. 26hp for å vinne 3NT med balanserte hender uten femkort-farger, kanskje 25. I hånda over har du fem poeng mot makkers 18-19. Du vet han ikke har nitten gode, fordi da ville han oppvurdert til 2NT. Det er mer sannsynlig at han har en oppvurdert 17hp hvis rangen er utenfor det derfinerte. Skal du gjette, vil du tro at du har tjuetre honnørpoeng tilsammen, noen ganger tjuefire.

Så til matematikken

La oss si at det er 50% sjanse til å vinne 3NT i spillet over. De andre gangene vil det stå 8 stikk. (for enkelhets skyld forholder jeg meg til bare disse to mulighetene), Du velger å passe. Da later jeg som om problemet oppstår ti ganger og da ser regnestykket slik ut når jeg sammenligner med å løfte til 3NT:

3NT    ->    5 x 400 + 5 x (-50) =  1750
Pass -->     5 x 150 + 5 x 120   =  1350

Du ser at syd gjør "feil" og taper 400 poeng i gjennomsnitt over de ti spillene.

Men du vet at det er ikke 50% sjanse for å vinne 3NT når nå har omtrent 23 hp og ingen femkortfarger. Du vet at det er svakt punkt i spar uansett hva makker har i den fagen. Alle de andre fargene kan også være åpne og det er helt sikkert et sted der dere har maks et hold. La oss si at det er 40% sjanse for å vinne 3NT. Da ser regnestykket slik ut:

3NT    ->    4 x 400 + 6 x (-50) =  1300
Pass -->     4 x 150 + 6 x 120   =  1320

30% sannsynlig:

3NT    ->   3 x 400 + 7 x (-50) =  850
Pass -->    3 x 150 + 8 x 120   =  1290

Du ser tydelig at det skjer noe når den prosentvise sjansen for å vinne en utgang, passerer 40%. Derfor sier matematikken at du bør ha omtrent 40% sjanse for å vinne en utgang når du er utenfor sonen. Noen vil si at du vinner enkelte kontrakter som ikke står, men da sier jeg at du også spiller bort noen som egentlig står. Er du godt bedre enn gjennomsnittet i salen og du kan regne med å få dårligere motspill enn statistisk, kan du melde noe hardere enn 40%.
I sonen ser regnestykkene ganske annerledes ut:

50% sannsynlig:

3NT    ->    5 x 600+ 5 x (-100) =  2500
Pass -->      5 x 150 + 5 x 120   =  1350

40% sannsynlig:

3NT    ->    4 x 600 + 6 x (-100) =  1800
Pass -->      4 x 150 + 6 x 120   =    1320

30% sannsynlig:

3NT    ->   3 x 600 + 7 x (-100) =  1100
Pass -->    3 x 150 + 8 x 120    =    1290


I sonen bør du altså ha omtrent 35% sjanse( en av tre)  for å vinne utgang hvis du i det lange løp skal tjene på å melde 3NT vs. 2NT. Regnestykket er nok litt mer komplisert, fordi noen ganger går du flere beiter i 3NT. Kanskje vinner du åtte stikk i 2NT, men havner på seks med de samme kortene i 3NT fordi du måtte ta en sjanse for å vinne utgangen. Jeg sammenligner heller ikke to beit i 3NT mot en beit i 2NT.

Du hang med her?

 

 

 

Skriver jeg så uklart?


 

Dette kommer til å bli mitt siste innlegg i serien om protestene/appellene fra 1.divisjon 2013. Jeg fikk en mail fra landslagskaptein Christian Vennerød i dag, der han stilte spørsmål ved om dette var noen diskusjon å ta opp på live.bridge.no. "Skal ikke alle uregelmessigheter taes opp med Turneringsleder eller har jeg misforstått noe?"


Jeg puster litt tungt når jeg får sånne mailer, men jeg oppsummerer mine hovedpoeng.

 

  • Det er i utgangspunktet selvsagt ikke noe galt i å tilkalle TL. Faktisk pålegger lovene at alle spillere skal gjøre det når det har skjedd noe som kan være ureglementært. Det er ikke lov til å overse utilstrekkelige meldinger, spill utenfor tur, revoke eller andre lovbrudd. Om det ikke nødvendigvis spiller noen rolle for den det går ut over, f.eks fordi paret allerede har gitt opp den aktuelle turneringa, så vil det påvirke de andre resultatene med minst to poeng i parturneringer og sannsynligvis enda mer i lag.
  • Det er ikke tillatt for spillere å ordne opp selv ved bordet. Vi har dommere til å gjøre det.

 

Så kommer det jeg er kritisk til. Jeg bruker bare det ene spillet som eksempel siden mange kanskje allerede er lei av gjentakelser:

 

Kjetil Hildal glemte å alertere 1sp, men kom på det et stykke ut i meldingsforløpet. TL ble tilkalt og han bivånet resten av spillet. Alt selvsagt helt ok.  Thomas spilte 3hj hjem med ti stikk og ba turneringsleder se på spillet. Da burde (etter min mening)  resten av hendelsesforløpet vært slik:

TL: "Jeg kan ikke se at den manglende alerten påførte NS vesentlig skade. Faktisk var dere heldige som ikke slapp til øst med ruterfargen sin på to-trinnet. Høres det greit ut for alle parter at vi lar resultatet stå siden 5ru er nedlegg ØV?"

NS: "Dette høres fornuftig ut. Takk for besøket."


Det som skjedde og som jeg er kritisk til er:

  • Både TL og NS ser på kortene når de avgjør resultatet av spillet. Det dømmes til en kontrakt som aldri er meldt og som står fordi sitsen er gunstig. For det første ville ØV meldt annerledes hvis Nord fikk endret sin melding til noe annet enn 2hj. Hvis sparkutten IKKE hadde gått, ville NS IKKE protestert og TL ville IKKE justert resultatet på spillet. Den ene siden får melde ideellt utfra kortenes plassering, mens den andre siden må passe.
  • NS er et av våre aller dyktigste par og de bør se at den manglende alerten har gitt dem et svært fordelaktig resultat allerede. De bør uoppfordret kunne si "Takk for besøket" til Turneringleder.


Jeg har forståelse for at par i kampens hete kan blii revet med og har ønsket om et maksimalt resultat på hvert eneste spill. Derfor er jeg mest kritisk til at det dømmes på denne måten. Hvis jeg ikke har misforstått helt, tror jeg et stort flertall av norske bridgespillere deler mitt syn her.

 

"Du bruker mindre tid i 2sp enn i 4sp, makker!!"


 

Frank Svindahl er et eventyr av en mann. Når jeg diskuterer bridge med han, virker det som han er prinsippielt uenig med de fleste. "Dere har ikke skjønt strukturen i hånda!!", er et fast uttrykk når jeg og kaninen melder annerledes en "Svinet", som han kalles. I et spill med Jon Solli Hansen i helga SM åpna Frank i 2NT med sine 21 balanserte og da makker kom med noe som ligna en sleminvitt i spar, cuebidda han ruter på to små. Vi spurte hvorfor han gjorde det og svaret var dette, "Jeg bare rulla i meldingsforløpet.."  (Spør makker Solli Hansen hvis dere tror jeg lyver)Så kom dette spillet og historien starter i spillet før, spill nummer 10 av 12. De hadde sinnsykt dårlig tid, omtrent 11 minutter på tre spill. Frank satt i nord og det gikk tre passer fram til han. Mange ville åpnet på korta, men et kikk på klokka gjorde valget enkelt, "PASS"

Så kom dette:Igjen sverger jeg ved min mor at jeg ikke lyver. Svinet passet makkers 2sp med 11hp og firekort tilpass til en sterk NT. Hånda falt drastisk i verdi når mannen bak hadde kløver, men likevel da?

Det beste var kommentaren han ga Jon Solli Hansen da han la ned blindemann. "Vi har dårlig tid og du spiller fortere i 2sp enn i utgang,makker !!"

Eventyrbridge når det var kul umulig å få noe mer enn ni stikk fordi ingen av de tre/fire kappene gikk.