LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Jeg hadde Kvangraven på kroken!!


 

 

men siden han vet at jeg skriver bridgeblogg, så turde han ikke spille annerledes. Dette var spill nummer tjue og Nils leda med 0,2 IMP! Så stoppa de i 2NT og jeg skjønte kjapt at jeg måtte beite dette for å få score. I tillegg gjorde kaninen et av flere stålegg i kampen, så jeg hadde tre motspillere å sloss med.

   Kaninen spilte (fint) ut  hjerter fem. Jeg vet ikke om det er rett å bruke tieren i bordet, men det var i alle fall det Nils gjorde. Jeg stakk med esset og spilte treeren opp igjen til kongen. 

Nå er det ikke akkurat rakettforsking å avblokkere knekten, men det var ikke mulig å få til. Hadde han bare gjort det, ville vi tatt tre i hjerter, to i ruter og kløverkongen for ei beit. Og seier i kampen!!

Det skjedde ikke, så Nils spilte kløverdame som fikk beholde stikket, kløver til tieren vant også!! Når Geir hadde vist tre kløver, virka dette rimelig safe. Husk at jeg ikke har inntak til det tredje hjerterstikket når knekten enda er i øst.

Så ruter til knekt og dame, Geir tok for hjerterknekten og burde kanskje spilt kløver, men spar var ok. Nils hadde ikke forbindelser og stakk med spar kongen i possen under.
     
  Nå ville vel 99 av 100 spilt spar til ED og avslutta med kløverkappen når ikke sparknekten kom? Da hadde jeg glist godt i det vi tar resten av stikkene

Neida, Nils la ned kløveresset og felte kongen min! Argument 1 for det var at han ikke ville gi meg gleden av å få til dette motspillet og argument 2 var nok at det var et mulig innspill mot Geir hvis han skulle ha kløverkonge. Innspillet er langt fra opplagt, fordi han må lese sitsen rett. På en evt. kløverkonge må han kaste et kort og det kan godt bli feil hvis han leser vår fordeling feil?
  

HER ER SPILLET

 

 

Konvensjoner til bry eller begjær? (svar til Ronny Korsmo)


Av Kristoffer Hegge

 

  1hj
1sp 2hj
2sp  ?

Ettersom det er riktig å være i 2 hj fremfor å stoppe i 2 sp 999 av 1000 ganger bruker jeg  2 sp som GF etter 2 hj med minst 5kort spar.

 

 • 2NT= 4kort kløver
 • 3kl = 4kort ruter
 • 3 ru= 7-kort hj
 • 3hj = 6-kort hj dobbel spar maks 3-2 i minor
 • 3 sp = 6-3 i major

 

 

Hvis 2sp-melderen har en sleminvitt i hjerter, bryter han en eventuell overføring og melder 3 hj. Med GFmed spar meldes 3 spar.

Hvis åpneren skulle vise 4-kort minor etter 2 spar vet vi også hvor sterk han her. Med en mellomsterk hånd meldes alltid 2 minor på 1 spar med planer om å løfte 2 hj til 3 hj i neste melderunde. 

 

Ellers ser meldingene ganske normal ut;

  1hj
1sp 2hj
?  

 

 • 2NT= invitt 
 • 3kl/ru holdvisende på veg til 3 NT eller en bedre utgang
 • 3hj = invitt
 • 3sp = invitt
 • 4 minor= splinter med hjerterstøtte.

 

 

Å stoppe i 3 minor tror jeg ikke vi skal lage noe system til Ronny :)

 

mvh

Kristoffer Hegge

 

Hva melder du?


     1sp pass
2ru pass 3hj pass
4kl pass 4sp pass

?

     
  Dere som har fulgt med i det siste, har sett at det har vært en diskusjon om konvensjoner. Jeg skal ikke si noe mer om det i denne omgang, men noe av poenget mitt er at slike situasjoner som den til venstre mener jeg er enda viktigere å ha en felles oppfatning av.

Makkers 3hj er Splinter, kortfarge i hjerter og rutertilpass

Hva melder du på 4sp?


A:  Pass fordi makker foreslår å spille utgang i spar
B:  Du går på mot slem fordi makker har ikke renons i hjerter og han cuebidder spar.
      Hva melder du i så tilfelle?


snorre.aalberg@hotmail.no
     
     

 

Flott meldt av Jørn Arild Ringseth og Tormod Røren


 

 

Det er ikke heksekunst, men likevel er det spill som jeg liker å se. Selv om det var meg selv det gikk ut over. 

  


.......

3NT viser godt hold i hjerter, ikke firekort spar og normalt 13-15hp. Jørn Arild har "bare" seksten hp, men fine kort hvis makker har god tilpass.

4ru: "Hallo, makker. Her kan det stå slem hvis du har fine kort til meg. Har du lavhonnører og mye i hjerter, går du bare ned i 4NT."

4hj: "Jada, jeg har hjerteresset og tilpass til minst en av fargene dine".

5NT: "Så fint da. Jeg vet ikke hvilken slem vi skal spille, så du får bestemme"

6ru: "Vi skal nok spille her."

Spilleføringen var ingen større kunst når hjerterkappen var markert. Ett i spar, to i hjerter, tre i ruter med finessen, en stjeling i bordet og fem kløverstikk. Det blir akkurat tolv til sammen."

HER ER SPILLET
     
     

 

 

Nytt fra Norsk Bridgepresse


 

 

 Kjære NBP-medlemmer

 
Vi gjør nå grep for å få til en mer levende nettside for Norsk Bridge Presse.
I forbindelse med at Norsk Bridgeforbund lanserer nye hjemmesider, vil vi få anledning til å opprette en blogg der vi kan servere våre nyheter jevnlig. En flott mulighet for oss til vise våre aktiviteter og spre informasjon.
En blogg på NBFs sider betinger at både styret og medlemmene bidrar med stoff og at vi har personer som er ansvarlig for å legge stoffet inn på bloggen. Erlend Sjetne har allerede sagt seg villig til å bidra i den sammenheng, og  vi prøver å få en eller to til. Jeg kommer senere tilbake til hva slags stoff som kan være aktuelt.


Det er også gledelig å kunne meddele at prisene vi administrerer fortsetter. 
Ernst&Young har sagt ja til å fortsette sponsingen av årets norske spill, og ABAX v/ Jan Tore Berg har overtatt Ranik Halle prisen. Dermed er det klart for å komme med kandidater!


           
 

Hilsen
 
Knut Kjærnsrød
leder
 

 

 

 

 

Svar på "Konvensjoner til bry eller til begjær?"


 

Av Ronny Korsmo:

Hei igjen Snorre

Jeg har nå sittet å sett på det Italienske mesterskapet på BBO. Det er når man sitter å ser på det kontra norsk bridge at man ser STORE forskjeller. Italienerne har nesten en konvensjon for det meste, men det som er viktig å legge merke til er at konvensjonene dems hjelper dem!!! De har vel vært foregangsland hva system utvikling gjelder i mange år, men det er uansett facinerende å se hva de velger å gjøre.
   
Jeg har etterlyst mangel på interesse for å lage seg gode avtaler blant toppspillerne i Norge. Under forrige helgs seriemesterskap så spurte jeg flere par/spillere om de hadde gode avtaler i et par posser. Det var overraskende mange som ikke hadde KLARE avtaler, det var mange «nesten» avtaler, men ingen veldig konkrete svar. De fleste bare lo av det å sa at dette løser vi ved bordet..... Rimelig arrogant innstilling vil nå jeg si, men fakta er fakta.
En enkel meldesekvens jeg spurte om var denne:
  
1HJ – 1SP
2HJ – hva nå?
 
1                    Hvordan vise invitt til utgang i enten hjerter eller spar?
2                    Hvordan få stoppet i minor, om det skulle være et tema?
3                    Hvordan vise sleminvitt i enten hjerter eller spar?
4                    Hvordan få makker til å velge beste utgang? Hjerter, spar eller NT?
5                    Hvordan finne minortilpass og deretter gå mot slem?
6                    Hvordan skal dere finne ut om Hx i spar er nok til å spille utgang?
 

Dette var altså bare en meldesekvens som er ganske standard og som kan skjule ganske så mange hender på svarhånden. Nå vil sikkert mange si at det ikke er noen vits i å finne ut det eller det, men poenget mitt er at det finnes verktøy for å vise alt dette.....
 
Her er den generelle «Norske» innlevningen i system borte, de vil ikke ha med releer eller andre fancy meldinger. Min påstand er at så sant det er mulig å få på plass releer som gir deg en hel masse muligheter uten at det går på bekostning av det «NATURLIGE» systemet, så er det bare å kaste seg over!!!
 
En annen meldesekvens som er ganske normal er denne:
 
1RU – 2KL
  ?
   
Her er det rimelig naturlige ting som slår inn for de fleste, men ta et lite øyeblikk å se på dette:
 Åpner gjenmelder:
 • 2RU ->  5+ ruter, normal åpning hvis ubalansert, sterkere hvis balansert, kan ha 4 korts M
    
 • 2HJ ->   Nøyaktig 4441/4450 fordeling, uansett styrke
    
 • 2SP ->   God løft i Kl, denne kan man sikkert definere til GF også, alt avhengig av hva man vil bruke 3KL til
    
 • 2NT ->  Normal 12-14 NT
 
 Så kommer det et par spørsmål.... Normalen i Norge er å enten spille 2kl som Definitivt Utgangskrav, eller at man har det som en tvetydig melding, dvs enten Utgangskrav eller et sterkt ønske om å stoppe i 3kl.
 Hvis vi tar utgangspunkt i siste alternativ, så ser vi med engang at man vil vegre seg for å gjenmelde 3kl etter svaret 2HJ. Nå vil man etter avtale foreslå 2SP som spillemelding, eller 3HJ som spillemelding som også sier at man hadde opprinnelig tenkt å gjenmelde 3KL for spill, men ser at 4-3 tilpass nok er beste sted å stoppe. 3KL vil fortsatt være spillemelding, da har man ekstra lengde, dvs 7+ KL. Alle andre svar vil være GF verdier med 4+ kl og noe annet ved siden av.
 
Bare svarstrukturen på 1RU – 2KL er jo nok til å gjøre dette til en konvensjon man enten videreutvikler selv eller i det minste ser litt på.
 
Gode avtaler for 1m – 1M – 2NT er også noe som ikke alltid er på plass, dvs hvordan melde videre på svarhånden, mange har riktignok veldig gode og klare avtaler, men det er også mange eksempler på hvor det går galt......
 
 De eksemplene du har vist først på siden er jo også helt vanvittig å feile på.... Riktignok så glipper det en gang i blant, det gjør det for alle, men når de i tillegg er uenige om hvilken avtale som gjelder, det er da det er litt skremmende....
Mulig jeg er litt krass i min kritikk, men fakta er fakta...
  
Mvh  Ronny Korsmo
 

 

Svar til ": Det er dette bridge handler om.."


Av Kristian B Ellingsen:

 

Hei Snorre

 

Takk for mange interessante spillhistorier og annet bridgestoff på live.bridge.no .


Jeg er helt enig med deg i at det er svært mye å hente i motspill i bridge. Man spiller jo motspill i halvparten av spillene. På tross av dette tror jeg mange bortprioriterer utvikling og makkeravtaler på dette området i jakta på flest mulig fancy meldekonvensjoner.


Motspillet mot 3NT-kontrakten du skriver om er interessant og instuktivt på flere måter. Vest utfordres til å regne seg fram til hvor mange hp makker kan ha ut fra meldingsforløpet og i tillegg hvilke kort som skal til hos makker for at det skal være beit i kontrakten. Slike resonnementer er i mange sammenhenger viktige når man spiller motspill. Øst på sin side kan som du skriver bidra til å vekke makker ved å legge spar ti på sparrunde nummer to for å vise interesse for den høyeste farga hjerter.


Jeg mener at det samme spillet også har et interessant spilleteknisk poeng for spillefører. Er det virkelig riktig å lasjere sparen to ganger for dermed å gi motspillerne sjansen til å skifte fot ved å sette opp hjerteren i stikk tre? Så lenge hjerteren sitter 4-3 (60 % sjanse) kan motstanderne alltid få satt opp minst to hjerterstikk som de får hentet når en av dem kommer inn på kløveress. Om hjerteren ikke skulle sitte jevnt fordelt vil de uansett få tak i hjerterstikkene og beita dersom den med hjerterlengden sitter med inntaket i kløver.


Kan det ikke være en like grei plan å stikke første sparrunde? Dette går alltid bra om sparen sitter 4-4 eller er blokkert, som det aktuelt var. 


Selvfølgelig har jo bridgen en del psykologiske faktorer ved seg som kan føre til at motspillerne i slike tilfeller fortsetter sparspillet i samme farta. Men om Vest er våken eller blir vekket av makker vil han finne den dødelige hjerterskiften i tide, og da har man spilt på at motparten skal gjøre feil heller en en variant der sparen ordner seg, som jo vil være mulig i en god del tilfeller.

 

Med vennlig hilsen

 

Kristian B. Ellingsen

Det er dette bridge handler om...


Det ligger masse, masse å hente i motspill i bridge. Min påstand er at det er her de aller, aller beste skiller seg fra de nest beste. 

Jeg prøver hver gang blindemann kommer opp å finne ut omtrent hvor mange honnørpoeng makker har. De fleste meldingsforløp vil kunne gi deg en ganske nøyaktig antydning av hans styrke, oftest med et intervall på to honnørpoeng. Neste skritt er å bruke den informasjonen til å finne rett motspill. Her er et eksempel på hva jeg mener.

  Nord sin 1sp viser diverse hender. Normalt har han enten en balansert hånd med 6-9 hp eller en hånd med enten kløver eller ruter. Når syd melder 1NT viser han normalt en 12-14NT.

Du spiller ut sparkongen som makker legger styrke på. Du får også for damen. Hva gjør du så?

Det er fort gjort å spille mer spar uten å tenke seg særlig om, men hvis du gjør som jeg sa i innledningen, har makker veldig ofte ikke noe kjapt inntak til sparen sin. Du går ut fra at åpneren har 13hp, så plusser du på bordets 12 og dine egne 13, så oppdager du at makker maks har en dame.

En og annet gang har åpneren bare elleve eller tolv hp og da kan makker ha kløverkongen, men da har spillefører ED i hjerter og må ha tre stikk der for å vinne kontrakten.

Derfor skal du spille på at makker har D10xx i hjerter og skifte til den fargen. 
Under ser du hele sitsen.
     

 
  
  
 
Makker i øst bør hjelpe deg til å finne dette motspillet ved å legge spar 10 under spardamen når den får beholde stikket. Øst ser at han ikke har kjapt inntak til sparfargen, mens det er en del verre for vest å tenke det ut.

Nå må jeg roe meg...


 Nå drar du det litt langt, Snorre.

At noen som spiller aktiv bridge ikke gidder å lære seg et skikkelig system er jo deres egen feil. Spiller du på det nivået dere spiller på, så må man kunne forvente mer på systemkortet enn Midsem. Svaret på å utvikle seg som bridgespiller er neppe å takke nei til utvikling i meldesystemer. Åpning 2nt som viser 20-21 er jo en svakhet i et system. Jeg syns løsningen til boa er bra.

Jeg har spilt boasys siden Espen Lindquist kom med det i Arendal bridgeklubb, og Tor Birkeland hadde den tunge oppgaven å lære meg det. Å spille boasys er virkelig moro, det er bra for interessen og det gir bridge et ekstra gir. Anbefales på det varmeste! "Back to basic" er greit nok, men jeg liker utviklinga som BOA har gitt norsk bridge. Stor takk til han. 


Erik Kokish, som også er en utrolig dyktig systemguru, har også mye bra etter åpning 2 kløver, absolutt verdt å lese. 
 
Mvh Tore OlsenHer Tore sammen med Per Egil Westin fra Arendal

Back to Basic...


 


Dette har jeg sagt MANGE ganger før og jeg blir mer og mer sikker i min sak. Systeutviklingen hos de mest kreative har tatt feil retning og de roter seg opp i hjørner det ikke er mulig å komme ut av. De får problemer på hender jeg mener et enkelt, naturlig og logisk system håndterer helt enkelt. Jeg skal vise deg to konkrete eksempler fra helgas divisjon, selv om begge aktuelt kom ned på beina .

Så skal jeg publisere en mail fra Baard Olav Aasen. BOA er svært kritisk til min skepsis og mener jeg er konservativ og reaksjonær. Det har han både rett og feil i, men når jeg ser fasiten han kommer med blir jeg enda mer sikker i min sak. Bridge er vanskelig nok i seg selv om en ikke skal legge dype feller for seg selv og makker. Nesten så jeg mener at en legger opp til å skyte seg selv i foten. BOA kommer til å gå fra konseptet når han ser hva jeg mener, men jeg stikker fingeren i jorda og sier at vi er ikke bedre enn det vi presterer ved bordet. Uansett hvor lange og flotte systemkompendier vi har.
  

 


Vest Nord Øst Syd   Vest Nord Øst Syd
 Græsli   Bogø
   Flagstad   Ringseth  
  pass 2ru pass     pass 2ru pass
2hj pass 3NT pass   2hj pass 3sp pass
4hj pass 5sp pass    7NT  pass  pass  pass
 7sp  pass pass   pass          
.......   
Under til venstre ser du meldingsforløpet til Baard Kåre Græsli og Kåre Bogø. De er et coming par som vinner masse både sammen og hver for seg. I mine øyne var de heldige som havna i toppkontrakten. 2ru fulgt av 3NT viste 25-26, men når han hoppet til 5sp over 4hj (overføring) måtte han kanskje enten ha telt feil eller oppdaget ekstra ressurser? (Du hadde da virkelig 28 hp, Kåre?)

Græsli hoppa til 7sp og det var innertier. Denne gangen tetta hjerterdamen makkers farge, en annen gang er det en minordame som må til. Var Bård Kåre virkelig sikker på at de hadde alle essene?

Under til høyre er det Aleksander Flagstad som "skryter" av meldingsforløpet til han og makker Jørn Arild Ringseth. Makker viser 28hp og sammen med hans 9hp blir det 37hp. En av majorkongene kunne vært borte i stedet for ruterdamen og kløverknekten som aktuelt var hos NS.
Nesten så jeg vil bruke ordet flaks!!

All denne gjettinga bare for at 2kl - 2M skal være passbart. Jeg er i alle fall 100% sikker på at jeg ikke vil betale prisen, fordi jeg melder steinalderbridge på denne måten.

Gammel 1       Gammel 2        
    2kl pass
2sp pass 4NT pass
5ru pass 5hj pass
5NT pass 6hj pass
6NT pass 7NT p.r

2sp er positivt svar som sier at "Jeg har minst fem spar og vi skal spille utgang. Så viser Gammel 1 ett ess med 5ru, 5hj spør. 5NT: spardamen uten konger men med tillegg, 6hj spør etter tredjekontroll og 6NT viser damen. 

Når jeg får 5NT som viser at sparen er tett og makker har tillegg, vil jeg sannsynligvis bare melde storeslem direkte, rimelig sikker på at det vi stå.

Enkelt og full kontroll.
     
     
 

 Så kommer mailen fra Baard Olav Aasan der han forteller at han er uenig med meg. Her kommer det og jeg kommenterer etterpå            Håkon Kippe og Baard Olav Aasan ble Norgesmester for par i 2009
________________________________________________________________________________________________________________

Hei Snorre

Ser du er ute å slenger med systemleppa igjen. 

 
Det er veldig sjelden at det er systemet som bommer på slike opplagte ting. Eller det burde hvertfall være det. Det er bruken og de som ikke leser hjemmeleksa si som har skyld i en slik ulykke. Når du skriver kritikk uten å vite hva du skriver om, så kan du heller spørre først. Og gi skylda på brukerne av verktøyet, ikke slenge rundt deg med hodeløs kritikk som du har holdt på med i flere år.
 
Når det er sagt, så vil jeg gjerne hjelpe det eller de parene som bruker konvensjonen, for å øke forståelsen av og hvordan de kan bruke konvensjonen riktig. Det er ikke bare å sette seg ned å si "Stayman", og tro at alt er greitt... Det er det mange norske par har gjort, og tar "opplæringen" underveis. Kostbar lærdom og helt unødvendig. Når en konvensjon inneholder det som trengs.
 
Jeg trenger vel ikke forklare deg hva som er gjort feil, du viser jo en sånn enorm oversikt i konvensjonskritikken din, at det er helt unødvendig? Men jeg tar det med allikevel, i tilfelle du skulle ha glemt det.
 
Jeg bruker også denne konvensjonen. Og jeg melder hånda slik:
 
1)

  2kl
2ru 2hj*
3hj*  
   

2hj : Hjerter eller minst 25hp
3hj : fem spar og fire hjerter, positiv hånd. Med 5-3-3-2 meldes 2NT

     
 
Hvis en ikke har tenkt over det, så vil puppet stayman type Svendsen være i bruk på denne vest sin hånd.

2) 

 

  2kl
2ru 2hj*
2sp* 2NT
3kl* 3hj*
3sp* 3NT*
4ru*  

2hj : Rele eller 25 hp+
2sp : Rele
2NT : 25hp+
3kl: Puppet Stayman
3hj : Ingen major
3sp: Overføring til 3NT
4ru: Cuebid med 5-4 i major

Med vennlig hilsen fra Thailand
 
BOA

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Dessverre Baard Olav, jeg synes dette blir for komplisert for oss enkle sjeler. For det første kan det gå mange måneder mellom hver gang en har over 25hp og da er det fort gjort å glemme at det som ser ut som naturlig meldinger skal vise to farger. Jeg tenker f.eks på at tre i major skal være overføring til 3NT og 4ru begge major etterpå. Denne gangen hadde makker til den sterke hånda to majorfarger. Enda verre må det bli når han har major/minor når en må bruke en runde på å svare 2ru med positive hender.

Jeg melder slik:

2kl -   2sp
2NT - 3ru

når jeg som makker til den sterke hånda har spar og ruter i en positiv hånd. Du må ikke komme og fortelle med at du har noe bedre enn dette når du skal melde slike hender.


Men det å huske systemet er likevel den minste utfordringen. I det meldingsforløpene over slutter, er det MANGE utfordringer.

1) Jeg regner med at 3sp setter sparen som trumf, men hva med om øst oppdager at de har tilpass i hjerter? 4hj må vel være for spill og 4kl/4ru må vel være naturlig?

2) Enda verre. Du er i 4ru og makker har vist en positiv hånd med begge major. Jeg vil spørre etter ess med f.eks hjerter som trumf. Klarer jeg det? Kanskje BOA mener at 4NT er Blackwood med hjerter og 5kl Blackwood med spar. Ikke for oss dødelig!!


Det jeg mener er selvsagt ikke at de personene som jobber med systemutvikling ikke kan ha mye fornuftig å komme med, men dette er som all annen utvikling. En må ta med seg det beste av det eksisterende og nye ideer må bygge videre på det som har vist seg å fungere i årevis. I bridge må en gjøre prioriteringer når en skal velge hvordan en vil bruke plassen sin. At det skal være så viktig å kunne stoppe på 2-trinnet mot en 20-21NT, er ikke mitt valg.

Igjen sier jeg at det ikke holder å skylde på verken mor eller katten. Vi er ikke bedre enn det vi presterer ved bordet og når de aller beste spillerne ikke håndterer det jeg mener bør være rimelig enkle hender å melde naturlig, blir jeg ikke overbevist om at en skal spille så superavansert .