LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Jeg griner blod!!!


over slike meldingsforløp og sluttkontrakter, men de som forstår seg på det sier at "Det er bare sånn det er blitt". To sonebeiter i stedet for ni stikk i kløverkontrakt.


1kl viser ingenting (2+), 1ru -> hjerter og 1NT -> dobbel hjerter og maks tre spar. Her er et meldingsforløp fra rett etter krigen. Det ville gitt rein topp i alle norske parturneringer fordi de andre kom i 1NT NS med noen beiter. Øst skulle kanskje vært med i sistehånd, men selv 110 på ØV ville være bra på NS siden standardscoren var 1NT - 5 stikk - 200 ut.

Grøtheim - Aa ble geniforklart..


 

 

da Terje Aa passa ned 4 i minor fordi han skjønte at de hadde tre tapere. Når jeg prøver det samme, sier dere tufs og tulling. En av innsenderne roper til og med på sykebil.

Jeg innser at jeg tok feil i dette spillet. Nils kunne hatt mer hjerter, slik at han trodde hjerter kunne være trumf i det videre meldingsforløpet. Han ville fastlegge ruteren entydig som trumf og se om jeg kunne gå på en gang til over 4ru. Meldte jeg 5ru passet han og cubidda jeg hj/sp, havna vi i 6ru hvis vi hadde ess nok. Hva som er rett over 4ru, er ikke lett. Kløveren er fort nøkkelfargen, fordi den må i spill hvis ikke en kan leve av hjerteren. Dxxx er dårlig, DKnxx hadde vært mye bedre.

Bare for å ha sagt det. Jeg har aldri før i mitt liv passa ned 4ru når vi har etablert utgangskravet. Det jeg misforsto i følge en rimelig enstemmig innsendermasse, var at jeg trodde vi var inne i en cuebidsekvens. Da er det ingen som hopper over cuebid og vi mangler tre vitale kontroller. Hvis jeg cuebidder videre når makker har benekta kontroll i en farge (i mitt hode denne gangen i kløver), viser jeg selvsagt kløverkontroll hvis jeg melder 4hj/4sp. Derfor passa jeg selv om jeg visste at Nils hadde minst tretten honnørpoeng. Det jeg burde tenkt på var at om Nils ikke hadde spar ess eller EK i kløver, ville han sannsynlgvis meldt 3NT i stedet for 4ru. 

Litt lenger nede kan du lese et råd av landslagskaptein Vennerød. Sitat: "Et annet godt prinsipp, som er greit å ha i slike situasjoner, er: Når det er krevet til utgang, ikke pass under utgang". Jeg sier "tusen takk for rådet", men er ikke sikker på om han rett og slett gjør narr av meg. Om så er tilfelle, må jeg vel tåle det.

Sorry, min feil. 


Hmmm..

Her er svarene jeg har fått hittil.

Knut Erik Ljung:

Hei Snorre

Logikk: 4 ru fastsetter ruter som trumf og er (minst mild) sleminvitt. (3 ru viser bare trumfstøtte).

Du har to akseptable meldinger:
5 ru (du har ei klar minimumshånd).
4 hj (som jeg ville ha valgt). Selv med kliss minimum, har du god trumffarge, og hjerter konge kan være gull.

Mvh Kel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kåre Beyer

E dt mulig!

Sykebil ville en bekjent av meg ropt og gjerne to med det samme.

Seriøst pass? Du gjorde ikke det da? Det kan ikke være slik at en spiller av Kvangravens kaliber ikke har en mening med 4 ruter i en slik poss.
4 ruter blackwood? kreves ikke que fra begge spillere for at den er aktiv?

Egentlig finnes det ikke ord for slikt som dette…..

God bedring ønskes!
ærbødigst hilsen

Mathias Beyer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronny Korsmo:

Hei Snorre
 
Jeg er langt fra noen expert, men passe 4ruter eksisterer ikke.
 
Så var det logikken i å melde 4ruter på den andre hånda?
 
Jeg tenker vel først å fremst at man ikke vil ha en utspillsdobling på ryggen, siden det nå er opplagt at den hånda vil være i bordet. Det er den eneste logiske forklaringen til at man melder 4ru og ikke cuer. Med min faste makker ville 4ru vært spørsmål etter ess, noe som er opplagt i denne possen, man har jo tross alt krevd til utgang og støttet fargen din. Du er en begrensa hånd, det er ikke makkeren din. Ergo er det opplagt at 4ru er spørsmål etter ess.
 
Selv med en pickupmakker ville jeg vel tolket det til spørsmål etter ess. Spesielt hvis han var en god spiller, noe Nils Kåre uten tvil er.
 
Ronny
________________________________________________________________________________________________


Espen Haugstad:

Heisann,
 
vil først si at det er imponerende hvor lite høytidelig
du er når du legger ut slike spill =)
 
A: Må 3sp vise spar første kontroll? N kan ikke sleminvitere og ikke ha Cuebid i en av sortfargene. Ville også 4kl vist første kontroll i fargen?
Er dette et standard "prinsipp"?
 
Nå er jo jeg en enkel sjel, men hvis du er redd for at N sitter med 12-13p og ikke stopper i spar, hvilke poeng såg du for deg at N skulle ha hvor han ikke hopper til 5ru? Spiller dere ikke lag attpåtil?
 
Hvorfor N melder 4ru vet jeg ikke, men er mulig at det N er redd for at du skal sitte med en hånd som xx-x-ADKnxxx-DKnxx og melder 5ru slik at dere stopper før slem. Vet ikke hvor langt ned hånden din kan gå.
 
B: Her er det såvidt jeg ser det to mulige planer å spille på:
 
B1: Stikke med esset, ruter ess, 3 ganger hj til stjeling med 10-en. Sitter hjerteren 3-3 er du hjemme, sitter den 4-2 må ruteren sitte 2-2(mm Ø har 2hj og V A-x-x i kl).
 
Sannsynlighet:

3-3 i hj: 36%
4-2 i hj m/ 2-2 i ru: 12%
2-4 i hj m/ 2-2 i ru uten Kn i V: 6%

= ca 54%
 
B2: Spille kl K i stikk 2 m/ planen å stjele 2kl i bordet. Dette går hjem når V har 3kl eller 4 m/ ruteren 2-2.
 
Sannsynlighet:
 3-4 i kl: 31%
 4-3 i kl m/ 2-2 i ru: 15%
 
 = ca 46%
 
Er mandags morning så har sikkert oversett noe, men virker for meg som en god slem? =)
 
Mvh Espen Haugstad 

_______________________________________________________________________________________________

Stian Andre

Man kan ikke kreve til utgang og deretter passe ned under utgang, med mindre man er MEGET samspilt. Hvis makker hadde hatt: Qxx-AQxx-KJx-Jxx hadde han sagt 3NT for lenge siden..... Keep it simple.


MVH Stian Evenstad_______________________________________________________________________________________________

Christian Vennerød:

Hei Snorre

Morsomt spørsmål du tar opp i spalten din. For det første fins det ikke noe 100 % svar på spørsmålet ditt. Man KAN jo spille slik som du gjør. Men det har normalt ikke vært ansett som god stil. Så dersom man ikke har avtalt noe spesielt, holder man seg til etablerte prinsipper. Så lenge man ikke spiller med sterk kløver, har man normalt ikke tid til å bruke tre-trinnet både til å cue bidde og å vise fordelingen. Derfor har man på tre-trinnet sagt at prioritet gis til å finne beste utgang. Til å vise fordelingen på jakt etter tilpass. Hva de anglofile kaller: «To pattern out».

Du vil finne dette beskrevet i de fleste avanserte bøker om meldeteori. Selv synes jeg det er godt og rimelig enkelt formulert i firebindsverket : Modern Standard. I bind tre sier Magnus Lindkvist og Anders Wirgren i hva de kaller et sammendrag på side 48 (min oversettelse):

«A. Har dere minst 8 kort til sammen i en minorfarge, er en ny farge under tre grand primært et forsøk på å havne i beste utgang; hvis man går tilbake til makkers major, er det et naturlig trumfforslag, mens en ny farge over tre grand er sleminviterende cuebid med den avtalte 8 kortsfargen som trumf».

Din 3 hjerter-melding var altså forsøk på å komme i 4 hjerter eller 3 grand i stedet for 5 ruter. Derfor måtte makkeren din si fra at han ikke trodde på 4 hjerter, og fastsatte trumfen til ruter. Nå ønsket han seg opplagt et cue bid fra deg. Hvis ikke, ville han meldt 3 grand, 4 hjerter eller 5 ruter.

Situasjonen ville vært litt anderledes hvis dere begge visste at dere hadde minst 8 majortrumf på tretrinnet. Da sier svensk standard at

«B. Et bud over 3 i majortrumfen er cue bid, mens en farge under 3 i majortrumfen er utgangsinvitt».

Svensk standard har ytterligere tre regler for å avgjøre hva som er hva i lignende situasjoner:

«C. Hopp i ny farge til 4-trinnet (samt 3 sp over 2 hj), er cue bid med sist meldte farge som trumf (forutsatt at det ville vært krav å melde hoppfargen på nivået under)»

«D. Ny farge på 4-trinnet er cue bid med makkers sist meldte farge som trumf, når den nye fargen ikke kan være naturlig (han ville f eks opplagt meldt den tidligere)»

«E. Hvis det er mulig at trumffargen dere er enig om, bare er på  7 kort til sammen, er ny farge på tretrinnet naturlige forsøk på å havne i tre grand. «

Et annet godt prinsipp, som er greit å ha i slike situasjoner, er: Når det er krevet til utgang, ikke pass under utgang. Hvis du ikke vet at dette er en unntakssituasjon, vet trolig heller ikke makker at det er et unntak, og han kan være på vei til slem.

 
Vennlig hilsen

 

Christian Vennerød

christian@vennerød.no
______________________________________________________________________________________________

ok, da, Jeg får ta med en som ser at jeg har et poeng i det jeg sier, selv om det neppe kan oppfattes som støtte:

Erik Berg (han som i følge Erlend Skjetne alltid har så flaks)

Hei Snorre

Liker at du tørr å være god. Har passa selv i lignende posser, men da har det vært riktig (flaks vil jeg tro).

Hvis makker forsto 3kl meldinga som du mente den tror jeg han ville sagt 3nt over 3hj uten spA og klAK. Hvis ikke melder han rart. Du føkka opp litt for deg selv med 3kl (som er 4.farge, har ikke noe beskrivende å melde), skulle meldt 2nt.


Erik Berg 

 

 

Alle ler av meg!!


 

 

Når jeg spiller med flinke makkere, ønsker jeg å gjøre lite feil. Det er til syvende og sist resultatene som teller, men det har noe mer prestisje å gjøre også. Her er et spill fra rundekampen i dag og jeg har testa min avgjørelse på flere av landets absolutte elite.

Espen Lindqvist: "Huff da!"
Jan Tore Berg: "Er ikke du en enkel sjel da?"
Kaninen: "Stakkar liten!"
Nils Kvangraven: "Ingen stopper i delkontrakt når jeg krever til utgang.:"
Roald Mæsel: "Jeg stiller meg 100% bak Kvangraven"Jeg er ikke sikker på om du er enig med min andre melding, men logikken er at med svake 6-4 hender, gjentar du sekskort-farger og melder firekort-fargen etterpå. Hvis du melder 1 ruter-2kløver-3ruter, så har du samme fordeling men en sterk hånd. Det er ikke jeg som har skrevet dette, men gjør bare som noen har lært meg.

2sp er utgangskrav , 3kl og 3ru støtte. Når jeg melder 3hj er vi i min (enkle) verden inne i en cuebidsekvens. Jeg viser en hjerterhonnør dobbel og har derfor nesten alltid 1-2-6-4. Så melder makker 4ru? Hva gjør jeg da?

Når du leser innledningen, så skjønner du at jeg passet (!) 4ru med begrunnelsen at makker har ikke spar ess og heller ikke EK i kløver fordi da ville han kontrollmeldt en av de fargene. Nå står det  ( i mitt hode) ikke 5ru uansett hvor mye vi har krevd til utgang. Eller hva skal makkers 4ru ellers bety? 

Her er hele fordelingen og selv om alle eksperter ler av meg, så si meg hva logikken bak 4ru er, hva jeg skulle meldt og hvorfor. snorre.aalberg@hotmail.no


Så til spørsmål B. Du passer ikke og havner i stedet i 6ru men en liten spar i utspill. Hvordan spiller du?Nils Kvangraven spilte en god rundekamp mot Farsund, men det ble jevnt etter å ha ledet med 34 IMP halveis:
Det holdt såvidt til avansement..

 

 

To fine prestasjoner i Farsund


Helge Mæsel var aggressiv,

Når jentene fikk han til å gjette, var det ikke annet å gjøre enn å gjette rett. 3NT er ofte et godt valg.En av de sterkeste svake to jeg har sett, men det står vel 8-11hp på systemkortet?

Etter hjerter ut, var det "bare" å spille kløver ess og mer kløver for å håpe at vest ikke kommer inn. Når hun heller ikke hadde ruteresset, ble det hjemgang å bokføre. Martin og Ronny stoppa i 4kl på det andre bordet og en avgjørende gevinst til Kristiansand.

Dette var det fineste spillet i hele kampen

synes jeg. Og ved begge bord var Farsund sjef. Martin Reinertsen oveførte til 2hj helt a tempo og fortrakk ikke en mine. To beit.
Helge Mæsel passa mer naturlig. 2kl fra Ann Karin viser kløver og en major, mens 2ru søkte tter majorfargen. 4hj var hardt og aktuelt.Mot 4hj kom det ruter konge ut til esset. Hjerter til knekten og ruter til knekt og dame. Roald tok for sparesset og fridde seg i ruter. Marianne fant ikke hjerteren, men det gjorde ikke noe. Hjerter ess, KD i spar og hjerter til Roald sin konge. Han måtte enten løse kløveren eller spille ruter/spar til dobbeltrenons slik at kløvertaperen forsvant. 

God bridge!!

Klarer du denne?
                              Marianne Harding, Snurr, Ann Karin Fuglestad og Nils 200 Kvangraven


Noen ganger handler bridge om å "komme på" rett melding. Jeg klarte det ikke i spillet under, men det gjør sikkert du?Ja, hva blir det til?

Du trenger faktisk ikke mer enn EDx(x) i ruter hos makker før det står slem (i verste fall på en sparkapp gjennom han som ikke sperreåpnet), men hvordan kan du finne ut av det?

4ru som "Jumping Michaels" bør være mulig å komme på. Det er krav til utgang med ruter og en major. I verste fall kan en komme i 5ru der en skulle vært i 4sp, men oppsiden er mye større. Under ser du Nils sin hånd og for han er det nå snakk om seks eller syv med de honnørene han har.


                                      Martin Reinertsen, Nils Kvangraven og sørlandets største talent, Ronny Kolnes.

I tillegg til EM og Bermuda Bowl


inneholder sesonger også en del andre høydepunkter. "Beyers Pinnekjøttbridge" er et av dem. 18 personer på 55 kvadrat, bridgebord pluss fullt live band, åpen bar og badestamp gjør at det blir trangt om plassen. "Der der er hjerterom er der husrom".RESULTATER LIVE


Rett og slett bedre...


Dette spillet er fra forrige helgs landskamp mot Ungarn og Østerrike. BBO er avslørende og viser at noen kortspillere er flinkere enn andre. Østerrikerne viser dårlige vurderinger i både meldingsforløp og i spilleføringer, mens Norge gjør fine prestasjoner ved begge bord.

Noen av dere sier sikkert at "det skulle da bare mangle.:", men jeg tror ikke nivået under de aller beste i EM er så skremmende. En dobbelscore er tross alt mellom 5 og 7 IMP det også, omtrent like mye som en vunnet utgang mot delkontrakt. (400 vs. 150 f.eks)Meldingsforløpet oppe til høyre er østerrikerne sitt, mens Allan og Terje melder nede til høyre. Vest hopper over en anemisk sparfarge, men det er det da ingen grunn til? 4-4 i spar spiller nesten alltid bedre enn NT. Terje og Allan får også NT'en på rett hånd, den som har oppspillsverdier.

Kurt Ove spiller ut spar knekt. Lindemann bruker damen, en opplagt feil. Bruk esset og gå på en av minorfargene må være bedre. Om en skal starte i kløver eller ruter er jeg ikke sikker på. Spardamen ble stukket av kongen og det kom mer spar. Nå var spillefører allerede ferdig. Lasjerer han spar ni, få han hjerterskiften på seg. Ikke noe bedre. Lindermann stakk sparaen og spilte ruter til tier og knekt. Det hele endte med bare fire stikk og tre sonebeiter.

Allan fikk verste utspill med hjerter. Rett opp på esset og kløver til kapp. Syd tok for to høye hjerter og spilte makker inn på den siste. Derfra kom det en liten (?) spar og Allan la enkelt åtteren fra hånda. Syd stakk selvsagt med nieren og spilte kongen opp. (Husk at øst er den skjulte hånda). To i spar, hjerter ess, ett i ruter og tre i kløver ga akkurat de syv Norge hadde bedt om og pluss 90 inn.

Sånne spill vinner en også lagkamper med.

Du er streng, Snurr?


Jan Tore Berg ringer meg og har et behov for å forsvare makker, Per Erik Austberg. "Du skryta veldig av meg fra Ungarn i helga, Snorre. Jeg spilte ikke så verst, men fikk vel sekken nesten overfyllt av godord? På lørdag spilte PIL femtini gode spill på rad og i nummer seksti gjentok han en sekskort major i stedet for å støtte meg i ruter med Kx (som han selv i ettertid legger seg helt flat for. .) Hvilket spill skreiv du om, din bøffel?"
  
Sånn er det å være forsvarspiller på toppnivå, Per Erik Austberg. Ingen kreditterer en for de mange gode klareringene og fine framsspillene. Gjøres det en liten feil som fører til scoring hos motparten, smøres en ut over forsida. 

Enstemmig jury


Det er sjelden det er samme svaret fra alle som sender inn svar på en meldeoppgave.

Skjønt meldeoppgave var det egentlig ikke. Spillet et hentet fra den ukentlige BBO-kampen mot kaninen. Jeg hadde ikke spilt spesielt bra  på de nitten første og i tillegg hadde kaninen hatt flaks. Det betydde at jeg leda med bare 10 IMP før det siste spillet, som du ser under. Det var helt uaktuelt å løfte til slem, fordi beit i slem er alltid minus minst 11 IMP på BBO. Å la han få en seier bare for at jeg skal melde korrekt, var out of question.
Jeg synes likevel spillet er interessant fordi 5ru var litt overraskende. 4ru trodde jeg var sleminvitt, men hvorfor kom det "bare" 5ru på nord? Han måtte da vitterlig ha cuebid i spar eller kløver? Kanskje makker hadde åpnet med 8-9 hp og begge minor, sånn at han ikke hadde noen tro på 3NT? På den annen side kan det hende at makker har strukket seg med 4ru og derfor har tømt hånda si. 

Spørsmålet er derfor: Hva har makker vist og hva melder du?

 

__________________________________________________________________________________

Personlige så funderer jeg ofte på tilsvarende situasjoner. Betyr 4hj at S har 5korts hj
og foreslår 4hj på 5-2 tilpass? eller er det Cuebid mot din ruter?
 
I dette tilfellet så har N en hånd som har x-x-6(7)-4 fordeling. Og en sleminvittshånd mot dine
13-15p. Det som fort kan være temaet her, er om N melder slik med singel spar, 2hj og 14p. Jeg vil ikke
tro det, men det er den dårligste hånden (mot din hånd) han kan ha. 
 
Så jeg løfter til 6ru. 
 
Mvh Espen Haugstad 
 

__________________________________________________________________________________

 

Hei Snorre!
Jeg ville ha meldt 6ru. Makker har vel fort noe sånn som: xx-x-AKQJxx-Kxxx.
4ru er sleminvitt, jeg kontrollmelder 4hj og makkers 5ru benekter sparkontroll. Det har jeg og ellers bra med toppkort og gode kløverhonnører, og mener derfor jeg har til 6ru.
 
 
--------------------------------
Med vennlig hilsen
Thorleif Skimmeland
 

__________________________________________________________________________________

 

Makker har vist 6-7-4 i minor og mild sleminvitt
 
makker har vel meldt på fordeling, og mangler sparcue.
 
AQ i kløver er så bra at jeg tror det står slem. Har ikke gått via 4-farge, så mange "godkort" kan jeg ikke ha :)
 
Hilsen Kristoffer Hegge


_____________________________________________________________________________________
 
Hei,
 
regner med at makker har 2-0-6-5 eller 1-1-6-5, EK i ruter og KJxxx gir en bra mulighet for 6 kl. Ser ikke noe mulighet til å bli noe klokere underveis, så tar en mellomsats, kan stå fra 5-7 her.
 
Hilsen Henrik Tormassy

 

__________________________________________________________________________________

 
Hei Snurr
 
Makker har x,xx,EKDJxx,KJxx. Lett!!
 
hilsen Jan Tore Berg
__________________________________________________________________________________
 
Hei Snorre
 
Makker har typisk en ubalansert hånd med god basisfarge (ruter). Makker har ikke sparesset og ruteren tipper jeg er god nok. Nei, jeg løfter til slem og løper ut for å kjøpe kaffe i tilfelle makker ikke var fornøyd med det.
 
Hilsen Kjell Gaute Gautis Fyrun

 

__________________________________________________________________________________

Alle sammen hadde mer eller mindre rett. Makker Nils Kvangraven sin hånd var

xxx
-
EKDxxx
KKn10x


og slemmen sto når ruteren satt 3-2.

syv beit hadde vært topp i par....


I lag var -350 bare et par IMP ut, men moro, Jon Solli Hansen. Jeg kan ikke se hvordan vi skulle tatt deg..

 

Motspillet var faktisk veldig bra der vi stippa "spillefører" for røde kort og dytta han inn i bordet sånn at han måtte spille kløver fra kongen. Ikke det at den syvende beita var så viktig...