LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Bocchi, Madala og Duboin stiller ikke i EM i sommer


Maria Teresa "mor" Lavazza kommer ikke til å delta med sitt lag når Italia skal kvalifisere spillere til neste års EM. Dette innebærer at Norberto Bocchi, Agustin Madala og Giorgio Duboin er uaktuelle for EM.(Optaija i Kroatia, 21 juni til 2 juli 2014), 

Jeg er ikke sikker på om dette er en protest mot at det italienske bridgeforbundet har bestemt at det skal spilles to uttaksturneringer (trials) for å plukke laget som skal kunne kalle seg "ITALIA" under EM. Det er vanskelig å se det på noen annen måte, fordi det er vel hevet over en hver tvil at alle de tre nevnte spillerne i godt monn vil forsvare sin plass på landslaget. Hun mener sannsynligvis at Lavazza bør få Italia sin plass uten å måtte vinne en nasjonal kvalifisering.
 
"Angellini" med blant annet Verscace-Sementa seiler da opp som favoritter til å representere Italia i det kommende EM.
 
En annen kontroversiell avgjørelse av det italienske forbundet er at om Italia kvalifiserer seg il VM ved å bli blant de seks beste i EM, er ikke spillerne personlig kvalifisert. Forbundet vil påberope seg retten til å ta ut andre spillere. 


Dette er ganske annerledes signaler enn NBF og vår kaptein Christian Vennerød gir. I Norge vektlegger vi mange forhold, der selve bridgeferdigheter en kun et av mange forutsetninger. Jeg viser til de seksten punktene Vennerød sier er avgjørende for hvem han tar ut. Sven Olai Høyland vet jeg har argumentert for en mer direkte kvalifisering, gjennom et antall kvalifieringsturneringer. Han får støtte fra Italia for sitt syn, uten at jeg herfra skal mene verken det ene eller det andre.
 

Bridge at the Edge


 er Boye sin siste bridgebok. Om jeg ikke husker feil, kom den ut for et par år siden. Han har fått god hjelp av David Bird og jeg synes boka er et riktig flott stykke arbeid. Flust av gode spill, meldinger, spilleføringer og motspill. Noe for en hver smak. Det som er fint med gode bridgebøker, er at de kan ligge på nattbordet i lang, lang tid. En leser dem ikke fra perm til perm, men tar et spill eller tre ad gangen. Her er et spill fra boka.Poenget er Boye sin dobling av en frivillig utgang hos motparten. Han sperret med 3sp i sin første melderunde og det er opplagt at han ikke har "vanlige" ressurser til å ta beita i 5kl. Derfor viser doblingen at han ønsker et unormalt utspill, ofte bordets første farge.
Espen Erichsen spilte ut ruter 9, et unormalt høyt kort, og ba makker spille spar tilbake når han stjal utspillet. Akkurat dette skjedde. Ruter til stjeling, liten spar til kongen og nok en ruter til stjeling. De tre første stikkene til ØV og en beit.

Det som er fint med boka, er at Boye også ser litt lenger i slike spill. Det kan se ut som kontrakten beiter seg selv med et normalt sparutspill. Det er ikke rett ,fordi etter å ha skifta til hjerter som spillefører slipper til esset (uten å bruke damen), tar han ut trumfen og legger ned ruter ess. 4-0 er ikke noe lystig syn, men etter alle kløverne er stillingen : Vest må holde tre ruter og derfor hjerterkongen singel. Den får han for og må gi vekk de tre siste. I praksis vil nok vest kaste hjerterkongen for å håpe at makker har damen, men det ser du at han ikke har. Elleve stikk.

 

Hadde du klart denne ved bordet?


 

Det er butlerkongen fra divisjonshelga, Trond Are Nitter, som sender meg dette kjempeflotte spillet. Jeg sier ikke noe mer før jeg ber deg spille hjem 6hj. For at du ikke skal prøve å toppe ut hjerterkongen, forteller jeg at den sitter tredje i kapp. Kløveresset kommer ut. Kjør på..

 

         ....

Du får altså kløveresset ut og allerede nå har mange av dere stjålet og gått beit!!

Faktisk er dette fakta når ruteren satt 3-1, selv om hjerterkongen sitter i kapp. Ruterfargen er blokkert og sparkongen sitter til høyre slik at det blir to taperere der uten at du kommer inn til bordet:


Enda et forsøk??

Du må kaste en ruter på kløveresset !. Da er den blokkerende ruteren borte. Uansett hva vest fortsetter med, spiller du deg inn i bordet på ruter og seiler hjerterdamen. Enda en hjerterkapp og to spar forsvinner på ruteren.

Med hånden på hjertet. Hadde du klart dette ved bordet?

Hele spillet er under. Takk til TARE.

     
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Joda, du kan vinne spillet selv om du stjeler utspillet", sier Stig Vestveit i en mail. "Du spiller deg inn i ruter, seiler hjerterdamen og tar ut trumfen. Så mer ruter til bordet og når du ser at den satt 3-1, spiller du kløverdame og kaster en ruter. Poenget med å avblokkere ruteren på kløver er fint, kanskje ikke like elegant i stikk syv som i stikk en, men like effektivt."

 

Spill ut bordets farge...


 Dette kommuniserte Kåre Bogø med sin dobling av 3NT. Det eneste som var uklart, var hvilken farge som var bordets første meldte farge. 

Kåre kunne doblet 2kl som Stayman, så kløver hadde han neppe. Øst har ganske sikkert noe i spar, så da tolket Ståle Frøyland som om det var beskjeden. Sjelden har det være mer å rett å starte med spar åtte. Kåre hadde kontroll på blindemann, stakk passe høyt og skifta ruter. Mer spar og mer ruter for 1100 i beit. Jula kom tidlig i år??

Klubbledere, ser her!!!


Økonomien i norske bridgeklubber er vel ikke mer enn sånn akkurat passe de fleste steder vil jeg tro, så da gleder kanskje dette:
Alle norske bridgeklubber vil ha krav på å få utbetalt MVA-kompensasjon i forhold til størrelsen på de relevante utgifter de kan vise til i sine regnskaper. Dette er dårlig kommunisert fra administrasjonen og Helge Stornes, regnskapsansvarlig for NBF, sier at klubbene Grand, Åsane og Bergen AK har fått utbetalt over 10.000 kroner hver i MVA kompensasjon. 
 
Han sier videre at det er rimelig enkelt for den enkelte klubb å få sin andel, men understreker at det er klubbene med en viss omsetning som bør se på denne saken. Regnestykket for Kristiansand BK ser slik ut:
 
Relevante kostnader:                   38.000,-
Formelt for utregning:                   38.000,-*0,35*0,2  = 2.660,-
 
70% tildeling av 2660.- =      1.862,- 
 
Ikke store summer, så alle klubbene trenger ikke ta seg bryet. Dette er regnestykket for 2013, neste år kan formelen være noe annerledes.
 
Her er det som må være på plass i det skjemaet fra NBF fyller ut og sender skattemyndighetene:
 
  • Signert regnskap med kostnader spesifisert etter sin art
  • Signert revisjonsberetning med godkjenning av regnskapet
  • Oversikt over hvilke kostnader som ikke er relevante
  • Klubben må være registrert med organisasjonsnummer
 
 
Fra NBF`s side skal dette fylles inn i et skjema for hver enkelt klubb. I tillegg må alt overnevnte arkiveres i tilfelle Lotteritilsynet i Førde ønsker å gå gjennom dokumentasjonen. Det ønsket de i år og jeg sendte alle papirer på mail til de i ettertid. 

Hilsen Helge Stornes
 
____________________________________________________________________________________________________
 
Arnt Olav Fidjestøl var den som gjorde meg oppmerksom på denne muligheten med følgende mail:
 
 
 
Hei, Snorre!

Eg er ein opptatt mann for tida. Lite reportasjar og bilde enn så lenge. Noko som imidlertid er litt interessant er at BK Grand har fått tildelt 12.971,- og Bergen Akademisk har fått tildelt 14.400,- i mva-kompensasjon.

Vi kan takke kasseraren i Bergen Ak (Helge Vaardal) for desse pengane. Han har vore på forbundet som ein klegg. Til tross for fleire avvisningar, tok dei han til slutt på ordet og vips…. Tor Bakke har også vore engasjert i denne saka for BAK.

Dette er jo midlar langt fleire klubbar burde kunne ta del i. Personleg synest eg det er rimeleg horribelt at forbundet har søkt for seg sjølv og ikkje for klubbane. Ikkje har dei informert om ordninga heller. Dersom du synest dette er interessant å forfølge vil eg anbefale deg å ta kontakt med Helge for eit lite intervju

 

Arnt Ola Fidjestøl____________________________________________________________________________________________________
 
Jeg sender et spørsmål til Helge Vaardal i Bergen og får dette svaret:
 

Hei Snorre,

NBF er i denne konteksten «sentralt ledd» og skal søke på vegne NBF sentralt og underledd som klubbar og kretsar.

Underledd skal berre rapportere inn sine brutto driftskostnader til sentralt ledd, eit tal med andre ord.   Sidan underledd skal ha ein («godkjent») rekneskap uansett, innebærer ikkje dette ekstra arbeid.

BAK hadde 295.000 i brutto driftskostnader for 2012 og fekk tildelt ca. 14.500 i mva kompensasjon.  Søkarane for 2012 fekk 70% av sitt grunnlag og 7% av dette refundert.

Mva kompensasjon for 2013 har søknadsfrist ein dato ut i 2014.

Poenget er med andre ord at dette i praksis er gratis pengar for underledda. For klubbar med låge driftskostnader er det små beløp. Men for oss og andre so blant arrangerer store turneringar er det signifikante beløp.

 

Vh Helge V.
 
____________________________________________________________________________________________________
 
Er dette en sak, Helge Stornes, spør jeg så?
 
Hei Snorre

Jeg synes absolutt du skal skrive om dette. For de største klubbene/arrangørene er det opplagt en del penger å hente.  Jeg kan gjerne lage et par eksempler hvis du vil.

Dette med kostnader er en svært viktig ting ettersom det er grunnlaget for en eventuell kompensasjon.   I tillegg er også typen kostnader relevant ettersom støtte til medlemmer for representasjon ikke er en del av grunnlaget.

Ellers blir jeg trøtt av «kan ikke være store jobben for NBF».  Det er det vanlige. Hvis alle klubbene gjør jobben sin er det ikke mye jobb. Det gjør de aldri. Så sent som i går måtte Geir purre på en av de tre klubbene som skal ha penger fordi det å sende bankkontonummeret på mail ble for tøft.

Idrettsforbundet har lagd en egen portal på innrapportering fra klubbene. De kjører nulltoleranse. En feil ingen penger. Heller ingen som sjekker om det er noen feil. Hvor mange hundretusen en portal vil koste vet jeg ikke, men hos NBF blir det manuell oppfølging fra Viego.

hilsen Helge Stornes

 


I den sammenheng MÅ jeg nesten nevne at her i Kristiansand har vi det motsatte problemet.

SIB har kr. 200.000,- på konto vi enda ikke helt vet hvordan vi skal bruke til bridgens beste. Om ikke det skal være nok, så testamenterte Per Ove Schei over en halv million kroner til Kristiansand BK ved sin bortgang for en liten stund siden. Han ønsket at det skulle opprettes et fond og at fondets midler skulle bruke til å fremme hobbyen vår. Statutter er enda ikke helt klare, men det er bare å glede seg for Sørlandets bridgespillere.

 

Å rette baker for smed


Jeg observerer at det pågår en debatt på Facebridge om hvilken rolle NBF skal ha når det gjelder promotering av turneringer. Både på generellt grunnlag og mer spesifikt i forhold til  Bergen Storturnering 2014. Det som er spesielt denne gangen er at NBF har stilt turneringsweb'en på bridge.no disponibel for at norske spillere på Island over jul skal kunne finne hverandre. Kurt Ove Thomassen får også stilt spørsmål om hans engasjement er til det beste for bridgen her i landet.

Debatter på Facebook er på mange måter livsfarlige fordi det kan virke som vanlig folkeskikk ikke gjelder på sosiale media . Herfra ønsker jeg ikke å delta i debatten, men har et behov for å støtte personer som gjør en aldeles glimrende jobb for både topp og bredde i norsk bridge. Skulle det være det minste tvil om det, Kurt Ove Thomassen, så er 99.9% av oss evig takknemlig for den jobben du gjør. Både konkret i forhold til "Islandsprosjektet" og med ditt engasjement på klubb, krets, nasjonalt og internasjonalt nivå. Det er meningsløst å gi deg en promilles ansvar for at turneringa i Bergen pr.dato ikke har den oppslutningen den kanskje burde hatt. Det samme med NBF og forbundets utstrakte hånd for å hjelpe . Det skulle da bare mangle, ikke minst med tanke på at turneringene går med en helgs mellomrom.

Det antydes at det NBF har gjort er en skandale. Jeg mener det ville være en skandale om NBF hadde sagt nei til å hjelpe norske bridgespillere med å finne makker og lagkamerater til bridge, uansett hvor i verden det måtte være.

Er det noen som kan se på sin egen innsats så langt, er det arrangøren selv. De har ikke brukt de mulighetene NBF har stilt til disposjon gjennom blant annet denne kanalen. Jeg har ikke hørt et eneste ord om Bergen Storturnering 2014 og faktisk la jeg for over en måned ut, på eget initiativ, en infoboks på LiveMAgazinet om turneringa og link til påmelding.Når dette er sagt, ønsker jeg Bergen Storturnering lykke til med sitt arrangement. Link til info finner du på LiveMagazinet.

Er det noe forskjell her?


Du spiller 2/1 på den måten at ny farge på to-trinnet er krav til utgang såfremt fargen ikke gjenmeldes på tre-trinnet. Det betyr altså at alle avgitte meldinger er krav.

Hva er det som skiller de to meldingsforløpene under? Har syd fire hjerter i det første? Er det noe forskjell i honnørstyrke? Mailadressen finner du på LIVE-Magazinet om du trenger.

Nytt fra Lyngdal


Her bor en av våre virkelige ildsjeler, Karl Olav Hansen. Han sender info fra sitt området og oppfordrer andre til å gjøre det samme._______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Hei Snorre

Jeg følger anmodningen fra deg. Håper mange vil høre om liv og røre fra det ganske land. Intet for stort eller smått. kom igjen dere andre også!!
 
Som kjent så vil det bli avholdt landslagssamlinger i Lyngdal i 2014. Landslagene er og bør være våre "flaggskip" utad. Har vært litt inne på dette med synlighet. Vi slår på stortromme og tenker STORT.

Tanken er at vi med god håndtering kan oppnå medievinklinger med fokus på bridgen og våres "flaggskip". Her trenger vi at mange kloke hoder legges i bløt.
Har julehelgen på meg til å initiere prosjektpresentasjoner opp mot skoleverk hvor målet er at vi i forbindelse med "Grand Prix" arrangementene skal kunne parallelt avvikle turneringer/opplæring for barn/ungdom. Her tenker jeg også foreldre/besteforeldre fra bridgemiljøet samt deltakere på kurset som Helge avvikler for 7-8 tiendeklassinger som oppfølging. Vi er en liten klubb, skal vi lykkes trenger vi mange frivillige til å delta fra den ganske krets og god respons. Så er det noen i kretsen som lar seg friste og være med på en storsatsing, så ta kontakt.
 
Suksess her, så vil det med litt langsiktighet kunne gjør oss mer attraktive overfor næringslivet.
 
Når det gjelder landslagssamlingene så vil disse være åpne for alle. Det vil si at hver enkel kan delta på de ulike sesjoner innen mental trening, spill med analyse osv. Tormod er i prosess og vil komme tilbake til dette når han har fått diskutert dette innad. Det vil bli en mindre sesjonsavgift? Ting vi kommer tilbake med.
 
NM finalenfor par avvikles i september enten 19-21 eller 26-28 september.
 
GRAND PRIX - LYNGDAL er en sammenlagtturnering bestående av 5 storturneringer alle med FP. Det vil bli 5-10 sammenlagtpremier? Turneringene vil bli fordelt mellom Rosfjord Strandhotell og Lindesnes Havhotell. Begge hotellene er i særklasse, så verdt et besøk i seg selv.
 
Det arbeides med innbydelser, hjemmesider og kommer etter hvert som tiden strekker til. Første omgang er å få plass konseptet, så vinklingene slik at vi kan utnytte dette til beste for vår kjære sport.
 
GRAND PRIX - LYNGDAL
 
1. GRAND PRIX - LYNGDAL PATTON ( 1. og 2. mars) - Rosfjord Strandhotell

2 dager pattonturnering med 91 spill ( 7 spill i kampen). Turneringen erinnvilget med FP bonus 
Her er antall lag begrenset til 30. Landslagene har 1. prioritet, slik at påmelding bør skje rimelig raskt hvis en ønsker deltakelse ( Kan bli opptil 15 lag fra landslagene)
 
2. GRAND PRIX - LYNGDAL LAG ( torsdag 17. april)

Lindesnes havhotell ( Påmelding kommer)
1. dags turnering maks 40? lag ( Plasser blir reservert landslagene)
 
3. GRAND PRIX - LYNGDAL STORTURNERING

2 dagers imp across turnering 7. og 8. juni
Maks 70-80 par? Også her vil det reserveres plasser for landslagene.
 
4. GRAND PRIX - LYNGDALMIXEN

Dato 5. og 6. juli ( eller 27-28 juni) - Lindesnes Havhotell
Mixturnering over 2 dager som inngår i GRAND PRIX -LYNGDAL
 
5. GRAND PRIX - LYNGDALTURNERINGEN

16. og 17. august. Parturnering  - Rosfjord Strandhotell
 
 
MVH
 
Karl Olav

Hva gikk galt her?


 

Jeg har tidligere i uka tatt opp et spill der jeg meldte feil på 4-trinnet i rundekampen mot Farsund. Siden et av målene med denne siden er å diskutere meldesystemer, konvensjoner og logikk,  håper jeg flere enn meg synes det er interessant. Om ikke mine makkere tror på det, så prøver i alle fall jeg å lære så mye jeg bare kan.

Etter å tatt til meg lærdom fra en haug innsendere, kom dette spillet.Jeg satt i nord og løftet til 5ru. Det er ingen katastrofe å gå beit i bridge, men min makker i syd bare lo av meg og fortsatte: "En lettere utgang å unngå har jeg nesten ikke sett. Makta du virkelig ikke å se at vi hadde tre tapere? Å komme i 4hj kan jeg ikke skjønne at vi kunne klart, men nå har vi  sladra så mye at motparten kan ikke unngå å beite oss. Det er ikke alle som hadde unngått 3NT på mine kort. Jeg er ikke sinna på deg, Snurr, bare skuffet.."

Du har sikkert en forklaring på hva som gikk galt. Kanskje skulle ikke makker meldt 2sp, men 3ru over 2ru var jo litt tamt det også vel? Å hoppe til 3NT er vel ikke et alternativ?

Kom med fasiten til snorre.aalberg@hotmail.no. Send gjerne med sykebil fra Bergen.

 

 

Best Uten Kort


Dette er Tommy Sandsmark sitt nye stebarn og han gjør en stor innsats for å promotere sitt "nye" system. Finn Brandsnes sender meg en mail der han forteller om et spennende seminar med selveste meldeguru Sandsmark i førersetet. Hvis Tommy leser dette, inviteres han herved til å komme med en aldri så liten orientering om fordelene med sitt nye system. Jeg gleder meg allerede.

_____________________________________________________________________________________________


Hei Snorre. 

Kjempemessig jobbing med bridgesiden. Stå på, dette liker vi. Noen tips om stoff til  liveBridge: 

Lørdag 14.12 arrangerte Tommy S. seminar og kursing i systemet (BUK) Det er bygd ut fra kløverføringer, men han har tilført litt av hvert fra fjern og nær. Nesten 60 stk møtte opp 10 dager før jul, og det synes jeg er utrolig bra. (selv om systemet får deg til å grine blod) ;)  Ta gjerne en prat med Tommy om du vil skrive mer om dette. :)

Den tradisjonelle Follo Julecup fikk i år problemer med lokaler og måtte avlyse. Derfor arrangerer BK Vest romjulsturnering 3. juledag (på Prinsdal v. Kolbotn)

Du finner info på: www.brabridge.no
Legger også ut fortløpende res. service på denne siden.

Det kommer også en del nyhetsstoff ut på facebooksiden "Facebridge". Den anbefales!

Riktig god jul til deg :)


Mvh
Finn Brandsnes
tlf. 977 40 490
                              Selveste Tommy Sandsmark i forgrunnen. Bak skimter jeg Harald Skretting.                                                                                               Imponerende!!