LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Flere norske på Madeira i helga..


 

 LINK TIL HJEMMESIDEN (resultater under "Tournaments)
Erik Dahl og Bjørn Sture Valen beste norske i par. 10.plass med 140(!) par til start.

 

God bridge i andre divisjon...


 

Det har blitt mest fra toppdivisjonen i SM, men det er ingen grunn til å tro at det som foregår i andredivisjon er så mye dårligere. Brødrene Kopstad er vel strengt tatt minst like gode som hvilket som helst norsk par du sier navnet på, så det skulle bare mangle. Paret jobber utrolig planmessig med systemet sitt og Kjell Otto fortalte at  han hadde brukt to hele dager før forrige helg til å pugge system. "Alt er så mye letter når du slipper å tenke på å huske, men kan konsentrere deg om å bruke.." 

I bånn av alt systemarbeid ligger sunn fornuft.  Jeg har blitt fortalt om ei søt berte som ble spurt om hun var jomfru. "Ja," svarte hun, "men ikke fanatisk" . Derfor overskriften:

Utgangskrav, men ikke fanatisk..


 

2ru er pr.definisjon utgangskrav, men det var helt opplagt etterhvert for Kjell Otto at EK i hjerter var borte. Hvis makker har kort sånn at svartfargene og ruteren er uten taper, hadde han meldt noe annet enn 4ru, det mest negative svaret av alle. En kløver forsvant på spar og når kappen gikk ble det 10 stikk og en fin score. Beit i 5ru var den mest vanlige endestasjonen på de andre bordene, selv om flere andre hadde klart å stoppe i 4ru.


Så et motspillsproblem som mange ikke klarte:
Vest spiller 4sp etter å ha meldt inn 1sp over syds 1ru.
Mange sydspillere klarte ikke å stikke over makkers hjerter knekt andre gangen fargen ble spilt. Da forsvant det en hjerter hos vest på ruterkongen og 4sp føyk hjem. Gi vest en annen fordeling i rødt, f.eks 2-3 og ikke kløverkongen, så er det et stålegg å stikke makkers knekt. Da godspilles tieren til avkast av en ruter.

Kopstads hadde løsningen på denne også. Ole i nord spilte ut hjerterdame og hjerter knekt som Kjell Otto stakk over. "Hvordan visste duat det var rett?", spurte jeg. "Jo, vi spiller Runinow, den laveste av to inntilliggende honnører. Når makker avviker fra det, betyr det at han har to honnører dobbel. Enkelt og en beit."
 

Du hadde klart denne?


Noen ganger får du se alle kortene når du skal ta stilling til hvordan du ville spilt. Ved bordet har du selvsagt ikke den muligheten, men i pedagogogisk øyemed kan det noen ganger være lærerikt. Gode og erfarne spillere sliter ikke med denne type spill, men du kan jo kanskje teste makkeren din?

 

Syd åpnet med 4hj og det gikk pass rundt. Vest spilte ut singel ruter 10. Spillefører brukte knekten og Helge Mæsel i øst gjorde helt rett når han la en liten. Så kommer et fint poeng når det spilles lagturnering. I par vet jeg ikke hva som er best,

Hvis hjerterfinessen lykkes, har du ikke bruk for den! Spillet handler om å holde vest ute av spillet for ikke å få kløver konge gjennomspilt. Derfor EK i hjerter, med plan om å la øst få for damen hvis han hadde den. Nå ble det full jubel og belønning for riktig tenkt når damen falt dobbel i vest. Skulle vest ha damen gardert, må kløveresset sitte foran. 

For at jeg skal slippe å få mailen om at jeg ikke har tatt høyde for alle sitser, sier jeg dette er den klart beste spilleplanen med ruter 10 ut, men ikke den eneste mulige.

Hvor hardt skal en melde?


 

Syd fikk utlevert denne hånda på onsdagens spillekveld i Kristiansand. Ingen er i sonen.

10 5 4 3
E 10 3
6 5 4
Kn 10 5

Makker din er en god spiller. Han åpnet med 1kl (2+), du melder 1hj (spar) og han hopper  til 2NT. Det viser 18-19 hp og benekter normalt tre spar. Du passer vel?
I løpet av et lite minutt sneller han hjem ni stikk. Det satt fint og faktisk var det nærmere ti enn åtte. Makkeren din sier ingenting, men når spillet diskuteres etterpå får du høre at du er en pyse. "Alle melder da 3NT med fem honnørpoeng og hele tre tiere? Oppsida er så mye større"

Når jeg får sånne uttalelser, liker jeg å se analytisk på problemet. Mange er bombastiske i sine uttalelser om hva som er lønnsomt i bridge, men det er ingen som i det lange løp slår sannsynlighet og matetikkens lover. Derfor:

De fleste er enige om at det i gjennomsnitt  kreves ca. 26hp for å vinne 3NT med balanserte hender uten femkort-farger, kanskje 25. I hånda over har du fem poeng mot makkers 18-19. Du vet han ikke har nitten gode, fordi da ville han oppvurdert til 2NT. Det er mer sannsynlig at han har en oppvurdert 17hp hvis rangen er utenfor det derfinerte. Skal du gjette, vil du tro at du har tjuetre honnørpoeng tilsammen, noen ganger tjuefire.

Så til matematikken

La oss si at det er 50% sjanse til å vinne 3NT i spillet over. De andre gangene vil det stå 8 stikk. (for enkelhets skyld forholder jeg meg til bare disse to mulighetene), Du velger å passe. Da later jeg som om problemet oppstår ti ganger og da ser regnestykket slik ut når jeg sammenligner med å løfte til 3NT:

3NT    ->    5 x 400 + 5 x (-50) =  1750
Pass -->     5 x 150 + 5 x 120   =  1350

Du ser at syd gjør "feil" og taper 400 poeng i gjennomsnitt over de ti spillene.

Men du vet at det er ikke 50% sjanse for å vinne 3NT når nå har omtrent 23 hp og ingen femkortfarger. Du vet at det er svakt punkt i spar uansett hva makker har i den fagen. Alle de andre fargene kan også være åpne og det er helt sikkert et sted der dere har maks et hold. La oss si at det er 40% sjanse for å vinne 3NT. Da ser regnestykket slik ut:

3NT    ->    4 x 400 + 6 x (-50) =  1300
Pass -->     4 x 150 + 6 x 120   =  1320

30% sannsynlig:

3NT    ->   3 x 400 + 7 x (-50) =  850
Pass -->    3 x 150 + 8 x 120   =  1290

Du ser tydelig at det skjer noe når den prosentvise sjansen for å vinne en utgang, passerer 40%. Derfor sier matematikken at du bør ha omtrent 40% sjanse for å vinne en utgang når du er utenfor sonen. Noen vil si at du vinner enkelte kontrakter som ikke står, men da sier jeg at du også spiller bort noen som egentlig står. Er du godt bedre enn gjennomsnittet i salen og du kan regne med å få dårligere motspill enn statistisk, kan du melde noe hardere enn 40%.
I sonen ser regnestykkene ganske annerledes ut:

50% sannsynlig:

3NT    ->    5 x 600+ 5 x (-100) =  2500
Pass -->      5 x 150 + 5 x 120   =  1350

40% sannsynlig:

3NT    ->    4 x 600 + 6 x (-100) =  1800
Pass -->      4 x 150 + 6 x 120   =    1320

30% sannsynlig:

3NT    ->   3 x 600 + 7 x (-100) =  1100
Pass -->    3 x 150 + 8 x 120    =    1290


I sonen bør du altså ha omtrent 35% sjanse( en av tre)  for å vinne utgang hvis du i det lange løp skal tjene på å melde 3NT vs. 2NT. Regnestykket er nok litt mer komplisert, fordi noen ganger går du flere beiter i 3NT. Kanskje vinner du åtte stikk i 2NT, men havner på seks med de samme kortene i 3NT fordi du måtte ta en sjanse for å vinne utgangen. Jeg sammenligner heller ikke to beit i 3NT mot en beit i 2NT.

Du hang med her?