LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Mange norske til England i helga


Der spilles den årlige TGR Auction Pairs. Jeg kjenner ikke til detaljene omkring turneringa og auksjonen, men kanskje noen som er kjent kan formidle noe info?

STARTLISTA inneholder mange kjente og sterke norske par. Flere av dem vil helt sikkert prege resultatlista også. I utlandet er de ikke så veldig flinke til å legge LIVE Resultater på nett, men jeg skal prøve å følge med så godt jeg kan. De som er der oppfordrer jeg til å sende meg noen ord.

Noe TURNERINGSINFO kan du lese her.


Karlberg - Thomassen er frikjent...


Det var jo selvsagt ikke meningen å mene noe veldig konkret om det enkelte par i landslagstroppens sin deltakelse i akkurat NyttårsCupen. Jeg prøvde å si noe om ikke de beste har et slags ansvar for også å støtte opp om de største norske turneringene. Vi vet alle at det setter en spiss på arrangementet når konkurransen er bra.

Kurt Ove Thomassen sender en mail og har sitt på det tørre. 

 

Hei Snurr

Det at vi ikke deltok her betyr ikke at vi ikke sørger for god matching. Vårt program for januar/februar er som følger:

mvh Kurt Ove

I tillegg regner jeg at de deltar i et par klubbkvelder i uka og det er sikkert rundekamper i både NM og KM.

Bursdagsgave til Bergen


 

Jeg spurte Sven Olai Høyland om et spill fra helga. Han hadde minst to av det flotte slaget, men de hadde han gitt til Jon Sveindal for publisering. "Jeg vil helst av Jon skal få skrive om dem  avisa først. Det synes jeg han fortjener, men du kan sikkert få en kopi av Jon."Sven Olai innleder mailen sin med å fortelle at det er ikke så ofte han har bursdag. Sånn omtrent en gang i året og denne gangen falt den store dagen, 5.januar, sammen med NyttårsCupen på Jessheim. Det vanker ikke gaver som i gamle dager, men i spillet under var brødrene Eide snille med han. Det kan koste å være grisk ved bridgebordet..
   

    Jeg lar Sven Olai fortelle selv:

"Eg var redd for at makker hadde 3 korts hjarter og kanskje dårlegare spar slik at det kjem ut E og K i hj, hj til steling. Deretter kjem vest inn i minor og endå ein hj. Difor tok eg ut i 2NT. 
Utspel: Kløver ess, kløver 10 til dama og hjarter 8 i skift. Eg la liten. Det gjorde også Vest sjølv om han kunne tatt beita. Han forventa også betre spar hos makker og ville ha fleire beit. For meg kan det no vere freistande å legge seg på ei beit ved å ta spar konge, spar til finesse, ruter ess, ruter til kongen og spar til ny finesse. Men som du også veit, så handlar det om å gjere lite feil sjølv og utnytte motparten sine.

 Det er nesten utenkeleg at øst har passa med Dxxx i spar. Etter dei første stikka er kløveren markert som 4-4. Han ville difor hatt eit enkelt uttakt i 3kl framfor ein svært spekulativ pass  (han har nok relativt lite poeng sidan vest dobla på direkten når makker kan vere blank). Difor spelte eg spar 8 (spar til 9en hadde fungert like godt) som fekk behalde stikket, deretter spar konge og spar til knekten og spar ess. Vest saka først ruter og så to rundar hjarter. På den siste sparen må han legge ein kløver eventuelt ein høg hj. Aktuelt la han ein kløver som er best. No kunne eg spele hjarter dame som vest vann.  Han sette meg no prøve med ein liten ruter, men eg gjekk opp med 10en, ruter til esset og hjarter som vest vinn, men han må gi bordet det siste stikket for ruter konge. Poeng for å klare ruterbehandlinga, er både direkte dobling av 2nt og at han let meg vinne for hjarter 10 (trur han har kontroll).

Synest ikkje vest kan kritiserast veldig sidan øst har eit klart uttak i 3kl med den aktuelle handa. Sjølv med  vest si kjempehand er det berre ei beit i 2sp dobla."