LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Et slags begrenset valg?


 

Nils Kvangraven skryter på sin hjemmeside av Roar Voll som hadde fin teft i spillet under. Faktisk er dette ikke gjetting, men et godt begunnet valg.

   Roar fikk kløver ut til bordets konge.  Så hjerter fra bordet og Terje Lie hoppa på med esset for å spille en liten spar.

Ruteresset kan aldri blåse bort, så da handler dette om å gjette rett i spar. 50%?

Nei, det er langt mer enn 50% sjanse for at det er rett å bruke knekten og det er fordi at øst ikke spilte ut spar. Det er nesten å sammenligne med hunden i Baskerville som ikke gjødde.

Hvis øst ikke har sparesset, vil han omtrent en av tre ganger spille ut spar, kanskje enda oftere hvis han har damen. Når han så ikke spilte ut spar (han gjødde ikke) er plutselig sjansen for at han har esset langt større enn at han ikke har det. Du bruker knekten.

Jeg håper du også i det lange løp tenker slik. Dessverre får du ikke se sparen og må leve i uvisshet om terrenget stemte med kartet. Klarer du ikke vente finner du fasiten på

NILS SIN HJEMMESIDE
     
     

 

Et spennende spill fra klubben


 

    Hvis syd åpnet var det nesten ikke mulig å unngå å komme i slem. I alle fall ikke når vest meldte inn 1hj. Du viser av sparen og kommer kjapt i 6NT. Hvordan spiller du den fra nord med hjerter seks ut?

En ofte god taktikk er å starte med å ta langfargestikkene. I alle fall hvis en har lette avkast selv. Så derfor spilte jeg fem ganger ruter og bort med tre spar. Vest sliter og hvilke tre kort skal han kaste? Kløver er uaktuelt, så ser det vel naturlig ut å gi opp sparen? Husk at nord kan ha ED5 i hjerter og da er det galematias å kaste mer enn en hjerter. Øst følge farger fire ganger og kaster hjerteren sin på den siste. 

Så en liten kløver fra hver hånd. Vest er inne på åtteren og spiller spar i posisjonen under
      
 
Spar ess vinner stikket og så spilles hjerteresset. Det er særdeles ubehagelig for øst om en kan si det på den måten.

Du ser også at det hadde vært mulig å spille kløver til kongen og tre ganger spar litt tidligere. Det hadde vært veldig dumt om øst hadde hatt en kløver mindre (den satt 3-3) og en spar mer. Da tar han to sparstikk.

Den eneste måten å skape trøbbel på, er at vest satser på at makker har dobbel hjerter. Da kan han kaste en spar mindre og en hjerter mer siden bordet ikke har nok inntak til å godspille og hente den fjerde hjerteren. Da må kløveren løses med en taper.
     
     
     
     
     
     
     

å å komme i