LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Hoftaniska og Charlsen ber om å få trekke begge protestene!!


Jeg har fått tilsvar av Thor Erik Hoftaniska. Denne gangen lar jeg han få si det han vil ganske uimotsagt, men "takker" for at han ser at jeg ikke har endret stil fra kristiansandbk.org. Om noen skulle være i tvil, kommer jeg fortsatt til å si det jeg mener. Jeg beklager derimot at jeg kan bli vel ivrig noen ganger, slik at jeg kan komme til å tråkke enkeltpersoner ufortjent hardt på tærne. Vi med ADHD-light sliter noen ganger med balanseringen.

Jeg ønsker mer enn gjerne en kommentar fra den TL som dømte og kanskje kan lovutvalget si om det er mulig å trekke en tilkalling av TL når saken allerede er sendt til appell? Jeg vil ikke bli forundret  om Appell-komiiteen sier nei, "godtar" Hoffa sin dobling på1-trinnet og lar øst melde 2ru. Hva de da dømmer sluttkontrakten til, vet ikke jeg.

Hei Snorre!

Det er gledelig at du fortsetter personhetsen din på NBF sine sider!
Ditt varemerke som Russeavis Journalist har høy markedsverdi og ditto tiltrekningskraft på leserne!

Som du vet har jeg aldri tidligere kommet med kommentarer på noen av dine blogger, men når du denne gangen har bedt om en kommentar, velger jeg å gjøre et unntak!
Jeg velger også å svare , siden du som er en av de mest pedante regelrytterne jeg har møtt ved Bordet, beskriver deg selv som uhildet og sporty.

Når det gjelder spillet mot Kjetil og Karl Kristian tilkalte jeg turneringsleder når trauet kom tilbake Og Kjetil veldig sporty forklarte at 1sp Skulle vært Alertert. Hvorfor fordreier du fakta mot bedre viten Snorre?

TL ble stående ved bordet til etter utspillet , når jeg la ned blindemann forklarte jeg hvordan jeg ville ha meldt: Jeg ville doblet opplysende og deretter støttet Hjerteren billigst mulig, og på den måten vist en mer konstruktiv hånd. Når det så viser seg å være 10 stikk ba jeg TL vurdere spillet, vil legge til at jeg ikke har hørt om noen som har bedt om å bli justert opp til utgang hvis den er beit....

For meg personlig var det signifikant at jeg var i den tro at man i følge regelverket skal tilkalle TL ved uregelmessigheter???

Siden dette ikke stemmer og dømmingen i sakene var I overkant Fordelaktig for oss har jeg sendt en mail til forbundet og bedt om å få annulert Tilkallelsen av TL. Dette gjelder BEGGE spillene.

Når det gjelder spillet mot Rune og Tor ville selvsagt Rune spilt perfekt Imot 3 hj , og aldri meldt 4klø slik at vi er strålende fornøyd med -50. Men Snorre du bør se litt nærmere på spillet, så oppdager du sikkert at vim å spille smygmotspill for at Rune skal få mer enn ni stikk i kløverkontrakt!

Mvh
Hoffa

To lærebokspill..


Det er lurt å lese bridgebøker hvis en har planer om å bli en god kortspiller. På den annen side hjelper det lite å være god mellom to permer hvis en ikke klarer å overføre kunnskaper og ferdigheter til bordet. I helga kom det to spill som begge kunne vært tatt rett ut av ei lærebok. Jeg kjenner minst en som ikke klarte den første.

Du er litt heldigere enn meg som får se alle korta, men det burde egentlig ikke bety noe. Jeg ga spilleproblemet til Tor Helness i lobbyen mens vi venta på bussen hjem. Han trengte faktisk nesten 45 sekunder på å finne rett spilleplan, så HELT galt var det ikke å gå beit?Jeg mener vest har åpning i alle systemer, men det er ikke poenget denne gangen. Det gikk to passer til øst som åpnet med 1hj. Kaninen i syd meldte inn 1sp før ØV kjapt havnet  3NT med øst som spillefører.Geir fant beste utspill med ruter til esset og knekten tilbake til kongen.
Når du ser alle korta, tar du selvsagt hjertefinessen. Må det nødvendigvis være rett? Syd har ofte en honnør i tillegg til 5-5 spar/ruter, men for det første kjenner vi alle kaninens innmeldinger og for det andre er Kxxxx,x,D10xxx,Dx mer enn nok for å melde inn i alle soneforhold.

Læreboka sier at før du tar en kritisk finesse, skal du undersøke andre muligheter først. Det har øst til de grader i dette spillet. så kløver til kongen er i stikk tre er rett. Hvis begge følger, spilles en kløver til esset. Nå vinnes kontrakten hvis kløverdamen kommer. Går ikke det bra, taes hjerterfinessen. Denne gangen ser du syd sin renons i kløver og da er du også avhengig av hjerterkappen fordi 2+1+1+3 er bare åtte. Enkelt?

Han jeg kjenner spilte hjerterdamen i stikk tre. Geir la liten og da gikk spillefører opp på esset for å bytte fot til kløverfargen. Fortjent beit!!


Så kommer et fint meldepoeng. Jeg gir deg bare nord sin hånd først.Du hører makker åpne med 1hj. Du melder 2kl eller 2ru og får høre at makker har fire ruter. Nå var det mange som satt ruteren som trumf, men det er rett og slett feil. Det er en feil forestilling av kontrakter alltid spilles bedre på 4-4 enn 5-3. Det er kun når det kan stjeles på den ene hånda at 4-4 er bedre, forutsatt at det ikke kan stjele den korte trumfhånda i 5-3. Her ser du at de svarte fargene er tapsfrie og et eventuelt avkast vil være makker femte hjerter. I hjerterkontrakt derimot vil det kun være et avkast av den fjerde ruteren. Makker kan også ha 6-4 i rødt og da skal i alle fall hjerteren være trumf.

Altså: Hvis makker har KDxx i ruter og den sitter 4-1, vil det alltid være en taper i fargen hvis ruter er trumf. I hjerterkontrakt derimot vil en mulig rutertaper kunne forsvinne. Nå kan det selvsagt være slik at det er hjerteren som sitter 4-1 og ruteren 3-2. De fordelingene kan du ikke ta hensyn til, fordi når du har åtte kort i en farge er det tilfelding hvilken av dem som sitter skeivt. Du må passe på komme deg i hjerterkontrakt på slike hender, eventuelt spille NT hvis du tror det er nok stikk uten trumf. Da må du finne ut at makker har kløverkongen.

Denne gangen spilte det ingen rolle hvor du var, fordi hjerteren satt så ille som overhode mulig. Et eneste par (!) var under slem i spillet. Det var utur å sitte i mot da!

Thor Erik kommer med et tilsvar...


Som hyperaktiv journalist er det alltid er fare for at en går i fella med å belyse en sak for ensidig. Det er alltid to parter og det beste er å la begge slippe til så samtidig som mulig. Dette er nesten umulig å få til, både av praktiske hensyn og med tanke på den tidsressursen som er tilgjengelig. En gammel nyhet er ofte en dårlig nyhet. Derfor ser en ofte at medier som er tusen ganger så tunge som live.bridge.no peiser ut med sensasjon, før de bruker resten av uka til å dementere og slokke brann. Skulle jeg måtte øse båten jeg sitter i, er det en trøst å vite at andre har måtte gjort det samme før.

Jeg ønsker å understreke enda en gang at mine innvendinger går mest til TL sine avgjørelser. Det å tilkalle dommeren for fortelle om ting som har skjedd, er nesten aldri galt. Det jeg reagerer mest på, har jeg enda ikke skrevet om. Her er spillet på nytt og enda en gang understreker jeg at all infomasjon ikke er førstehånds:TL lot Hoftaniska i nord (på grunn av manglende alert) i praksis gjøre om sin melding til dobler eller 2kl for å vise noe annet enn 2hj gjorde. Det jeg ikke kan forstå, er at TL ikke da ser at øst får meldt ruterfargen sin på 2-trinnet. Det skjedde på mange bord, noe som igjen første til at vest hoppet i ruter med et ess,fire trumf og kløverkongen. ØV vil havne i ruterkontrakt på et eller annet nivå,sannsynligvis i utgang. Reglene kan ikke være slik at den ene siden kan få gjort om meldinger, mens den andre siden må sitte med bind for øynene og legge på grønne lapper?
Hovedpoenget mitt er at NS ikke var skadelidende, men omvendt skadelidende hvis det er noe som heter det. 2hj medførte at motpartens ruterfarge forsvant og det var en Guds lykke!! Det bør en turneringsleder i 1.divisjon kunne se?

Når jeg innhentet mine fakta i de to appellene, snakket jeg med en turneringsleder fra arrangementet og minst to fra hvert av lagene Hauge og Solli Hansen. De opplysningene jeg fikk derfra var rimelig entydige, men jeg har ikke snakket med Hoftaniska og Charlsen. Det burde jeg sikkert også gjort, men å skrive her på live.bridge.no er en hobby, ikke en heltidsbeskjeftigelse. Jeg har heller ikke tilgang til selve appellene.

Derfor sendte jeg en mail til Bergen i formiddag og ba om en kommentar. Den var ikke klar enda, men Thomas Charlsen sier at Hoffa sitter ved skrivemaskinen med ladet kanon og skriver så tastene klaprer og trykksverten spruter. "Begge artiklene inneholder vesentlige faktafeil som kunne vært lett å oppklare hvis du hadde tatt kontakt med oss", sier Thomas. 

Thomas sier ikke noe om hva det er som er feil i det jeg har skrevet, men jeg ber allerede nå om unnskyldning hvis det skulle være vesentlige ting som er ukorrekt. Inntil videre avventer jeg mail fra Thor Erik. Der regner jeg med at jeg får på de puklene jeg eventuelt fortjener å få på.Thor Erik Hoftaniska kommer meg sin versjon har jeg blitt lovet.

Hvem er denne butleren alle snakker om?


 

Det er alltid hyggelilg med innspill fra medlemmene. Denne fikk jeg videresendt fra generalsekretæren og tar opp en viktig sak. Par som vinner butleren, må få en tydligere avklaring av hvem, hva, hvor og når! Her er i alle fall mailen:


Kjære Bridgeforbundet,

Kan noen med erfaring gi meg et råd?

Jeg er en mann i min beste alder gift med den mest fantastiske kone i verden og bestefar til det nydeligste barnebarn samme sted.

Men jeg har et liv ved siden av det, og det er bridgen. Også der har jeg levd i et stabilt forhold og har spilt med 26495 siden 1997. Men på lørdag sprakk det, jeg ble spurt om å spille i seriemesterskapet med en fyr jeg ikke kjente. Utroskap på en lørdag, mens makkeren min er på elgjakt! Jeg må innrømme at jeg ikke har noen erfaring på området, men gikk likevel til denne blind date’n med et åpent sinn ettersom det var bridge det dreide seg om. Jeg plukket opp typen på en jernbanestasjon og hadde en 20 minutter i bilen til å avtale system. Han fortalte at det var mange år siden han hadde spilte organisert bridge, men at han hadde en viss tilknytning til forbundet. Han hadde til og medlemsnummer i forbundet.

 Han tok føringen i systemsamtalen. Vi tok utgangspunkt i hans system slik at jeg kunne ta kontrollspørsmål ut fra det. Det underlige var at han ikke kunne navnet på en eneste konvensjon utom Stayman og beste minor, og han ba stadig  om eksempler for å sjekke om han kjente det jeg spurte om når jeg forslo noe. Resultatet var at vi begrenset det avtalte systemet til et minimum og overlot resten til lykke og fromme. Meldinger, spill og motspill gikk utrolig bra og alt lyktes. Jeg følte at vi for det meste gikk på vannet og at makker innimellom ikke var nedpå en gang. Det endte med at laget vant alle sine kamper, og at 32430 og jeg vant butleren suverent, eller rettere sagt vi leder den så mye at ingen kan ta oss igjen.

Og nå er vi kjernen ved min henvendelse. Hva innebærer det å vinne en Butler? Får jeg og makker hver vår? Hva serveren han? Hvor lenge får vi behold denne butleren? Skal han bo hos oss og ha eget rom? Hvem lønner vedkommende? Og ikke minst , når dette er et resultat av utroskap, er det uekte butler da? Regner med at forbundet har reglement for dette.

 Mvh

19915 Ove


 

Boye mener om de to appellene at:


Her kommer et innlegg om protest-sakene som du gjerne må legge ut på live.bridge.no:


Selv om faktagjengivelsen din sikkert kunne vært bedre, Snorre (jeg vet for eksempel at det var Charlsen som satt vest i protesten mot Hauge og Helness), tror jeg disse protestene steiler mot bridgespilleres rettferdighetssans. Det må ikke bli slik at det er automatikk i å tilkalle turneringsleder for å få en ”vurdering av situasjonen” hver eneste gang motparten gjør en prosedyrefeil.

Poenget med å tilkalle turneringsleder er at man har blitt skadelidende; at motpartens feile forklaring faktisk ga dem en urettmessig fordel. Dette er selvfølgelig et vurderingsspørsmål, men ”nå-føler-vi-oss-skadelidende”-terskelen bør etter mitt syn ligge flere hakk høyere enn hva som virker å være tilfellet i disse spillene. Den ikke-feilende-side har solide rettigheter i bridgelovene, men det fører galt av sted om turneringsleder benyttes som et halmstrå til å oppnå flere IMP.

Gå heller foran med et godt eksempel, la tvilen komme motparten til gode og skap en hyggelig atmosfære ved bridgebordet.

Hilsen Boye Brogeland