LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Julekvelden kom tidlig for Møre og Romsdal


Terje Lie sitt mannskap har vært i teten helt siden første runde.Nils Kvangraven satt i nord hadde hånda under og hørte makker åpne med 1hj.Neste mann doblet opplysende og Nils redoblet. Det kan jo hende at motparten havner i kløverkontrakt. 

Øst meldte 2kl (!) og to passer fulgte. Nå var det en god venn av Nils som hadde meldt 2kl og det var nesten med vondt i hjertet han doblet. Det kom sikkert ikke til å gå pass rundt. De kasta vekk et stikk i motspill, med 1400 var nok.

Noen har konvensjoner for alt


 

 

 

Se på spillet under og fokuser på nord sin hånd før du ser "løsningen" til Roar og Asbjørn. Det er et klassisk problem når du har to små spar. Motparten kan ha fem stikk i den fargen og de gangene du har 5-3 i hjerter, kan det være rett å havne i 4hj. 5kl/ru kan også være et alternativ hvis begge har to små spar og ikke 5(4)-3 i hjerter.

Mange søkte i Stayman to ganger og fikk høre at makker hadde fem hjerter. De fleste parkerte da i 4hj, en kontrakt som ikke kunne vinnes med normal spilleføring og kløver ut fra vest.
En del spiller 1NT - 2NT for å vise en liten dobbelton.3kl spør hvor og svarhånda viser stegvis hvor det svake punktet er. 

Roar Voll og Asbjørn Kindsbekken hadde en annen fiffig variant. 3hj viser akkurat 2-3 i major og sparen er svak. Da var det lett å melde 3NT for syd. Med spar ut var det minst ti lette stikk.
  

 

Takk for innsendte bidrag..


Dere som har spill, historier eller andre ting er mer enn velkommen til å sende inn.

Leif Juvik              Leif Juvik 2                 Nils Kvangraven

  
 
   

Jeg hadde kaninen i kne!!


Mange vet at jeg og Geir Brekka har tøffe dyster på BBO. Det er stor prestisje å vinne på nettet, men når vi møttes i 1.divisjon i helga var det likevel en annen dimensjon. Jeg og Håkon Bogen fikk en kanonstart og jeg tipper vi leda med 25 IMP (minst) etter fem spill. Geir og Tom hadde brent to utganger, gått beit i en hard slem og fantomstampa for 300 mot utgang som i praksis var beit. 300 var også ei beit for mye, tror jeg.

Nå kom det to spill der vi kunne satt spikeren i kista og slått av lyset samtidig. I det som kommer her skjønte ikke Håkon hvilket glimrende avkast han hadde gjort i stikk en og jeg tror han fikk litt panikk da han noe overaskende kom inn i stikk fire. 


3NT: maks uten singelton.

Med spar ut stikker Tom i bordet og tar hjerterfinessen. Inn i bordet og nok en kapp.12 stikk. Med ruter ut taes kappen som ryker til kongen. Hjerterfinessen sikrer 12 stikk igjen.
Jeg spilte ut kløver til bordets ess og nå la Håkon knekten (!). Dette fikk Tom til å tro at jeg hadde spilt ut en norsk sekser fra D964. Derfor turde han ikke ta hjerterfinessen, fordi hvis den ryker til damen beiter en kløverstjeling. Hjerter til EK og mer hjerter til Håkon i vest.

Nå likte han seg ikke og angra sikkert som en hund at han hadde lagt kløver knekten. Han var innspilt og måtte spille opp til kapp i alle tre farger. Den eneste fargen som kunne være ufarlig ,var ruter. Av en eller annen grunn spilte han kongen(!). Det kan hende det var for å beskytte seg mot en evt skvis i tre farger. Han tenkte også at med ruterdamen i tillegg til EKJ10xx i hjerter, ville Tom åpnet med 1hj og ikke svake to. Nå sto dette og Tom fikk de samme tolv stikkene som alle andre i slem.

La Håkon spille en liten ruter til damen som vinner stikket. Jeg kan ikke vite hvordan Tom spiller, men jeg er 99% sikker på at han spiller kløver til tieren. Husk at han ikke tok hjerterkappen av akkurat denne årsaken. Da blir det beit!!

Det finnes en eneste vinnervariant. Inne på ruterdamen spilles ruter til esset, kløver konge (Vienna coup), hjem på ruter stjeling og trumfen til bunns. I tokort-possen har han en spar og en kløver på hånda og KJ i spar i bordet. Håkon må blanke spardamen og den må toppes ut. Tom har teft som bare det, men med den uheldige starten de hadde fått er jeg rimelig sikker på at det ville blitt beit. 15 IMP i sving!!Det ble uavgjort i vårt innbyrdes oppgjør. 34-33 på de første 12 spilla hvis jeg husker rett.
_________________________________________________________________________________________

Så kom dette. Jeg skal ikke forsvare meldingene mine veldig, men kunne ikke finne ut noen ting over 3kl. EK i spar kunne vært borte, men det kunne også være nedlegg med de riktige kortene hos makker. Jeg gjetta på at kontrakten sto på en kapp og gikk for gull.Nå skal jeg fortelle deg hvor nære jeg var til å vinne. Du ser at Geir i syd har hjerter åtte? Hvis jeg hadde hatt åtteren, ville 6ru stått. Hvis jeg hadde hatt syveren og Tom åtteren, ville det også stått. Det er små marginer vel?

Jeg fikk hjerter to ut og jeg spilte i praksis bort kontrakten i stikk en da jeg brukte bordets tier. Legger jeg liten, må Tom bruke syveren. Det klarer han ikke. Han klarer kanskje å legge knekten og da er jeg sjanseløs (?) til å ta dobbelkappen fordi jeg tror kaninen han kongen. Jeg bør legge liten i bordet, men om jeg velger nok en hjerterfinesse hvis Tom bruker kongen, er jeg ikke sikker på. Det er utallige skvisvarianter som du sikkert ser.

Spar til bordet og ruter til kapp. Det gikk ikke bra. Mer spar til damen og all trumfen unntatt den siste. Nå er stillingen:Jeg tar for ruter to. Sitter sparen 3-3,er spillet over. Hadde Geir hatt kløver ess, ville dette vært en klassisk tosidig skvis der syd må holde kløveren og nord sparen. Hjerter seks ville tatt det siste stikket. Hadde jeg hatt Geir sin hjerter åtte, ville Tom vært ferdig for lenge siden. Selv uten kløveresset ville han blitt skvist i trekortpossen. 

Jeg trodde altså jeg hadde vunnet en steinhard slem på tosidig skvis mot kaninen i avgjørende oppgjør i 1.divisjon!! Pulsen min var minst i 180 og sank brått da det ikke satt slik og Geir hadde holdt på alle hjerterne sine.Han tok beita med hjerter åtte!! 

 

En appell til


 

 

 

og det var også denne gangen Hoftaniska -Charlsen som var involvert. Motstandere var Tor Helness og Rune Hauge. Ingen av de to appellene jeg har dekket er enda behandlet av lovutvalget. Jeg har ikke fått snakket med turneringslederne som var involvert.

Problemet denne gangen var også en manglende alert.


(Også denne gangen tar jeg forbehold om å ha blitt fortalt rett om de faktiske forhold. Jeg har ikke sett selve appellskjemaet)

Det som som skjedde var syd forklarte til vest at 1NT viste kløverfarge. Nord sa ingenting til øst fordi 1NT er naturlig. Rune Hauge blanda med en annet posisjon der 1NT viser kløver. Jeg undrer meg over at Rune Hauge ikke meldte (minst) 5kl når han trodde makker hadde kløver, men det har sikker han en forklaring på.

Vest klinte til med 4hj. Offensivt, men langt fra hodeløst. Mer enn f.eks KDxxx og litt i spar kan være nok til at utgangen står. Ruter konge ser ut til å sitte fint plassert og singel kløver er et pluss. Nedsiden er at hånda hans kan bli uten inntak til sparen hvis han må stjele kløver, men oppsiden er at stjelingen(e) på den korte hånda kan være akkurat det som trengs for å vinne ti stikk. Det er mye som tyder på at makker har bare fem hjerter siden han passet i åpning.

Nå satt dette grisesurt og utgang var helt umulig å vinne. Omtrent halvparten av bordene i 1. og 2.divisjon spilte hjerterkontrakter og gjennomsnitlig ble det vunnet syv stikk. Tor og Rune spilte elendig i mot og ga vekk hele ni stikk. I etterkant sier de at de sikret å beite kontrakten og brydde seg ikke all verden om beit to og tre utenfor sonen.

Når spillet var ferdig, kom det for en dag at Tor ikke hadde kløver, men hadde meldt 1NT naturlig. Da mente vest at  hvis han visste at det var sparhold bak han, ville han kun invitert til utgang, ikke hoppa til 4hj. Han sa også at makker ville ha passa invitten. Jeg tror ikke noen spurte hva Rune Hauge ville meldt over 3hj, men 4kl ser da ikke dumt ut? Står det ikke nesten 5kl i syd?

Igjen sier jeg at det ikke noe galt i å tilkalle turneringsleder. TL gir ØV medhold og justerer kontrakten til 3hj med 9 stikk.

Nå blåser Tor Helness seg opp og forklarer TL at mot 3hj hadde de selvsagt spilt annerledes i mot og ville hundre av hundre ganger beita 3hj hvis det var kontrakten. "Det spælle ingen rolle om spillefører er i 3hj eller 4hj. Scoren vil bli dein samma uansett!". TL sier at her er lovene beinharde og når kontrakter justeres opp eller ned, følger antall stikk som aktuelt ble vunnet med på lasset. Rett eller galt, men det er loven blir jeg fortalt av Markus Bruno.

Denne gangen har jeg på en måte mer forståelse for protesten siden vest trodde kløveren var i nord og ikke i syd, men for hans vurdering når han meldte 4hj kan jeg ikke skjønne at det skal bety noe avgjørende . Om to av nord sine spar byttes til kløver og to av syd sine kløver bytter til spar, ville meldingene kunne gått akkurat likedan. Nord har Kxx, xx, Exx, Dxxxx og syd har xx, KJx, DJxxx, KJx. Det ville fremdeles være beit(er) i 4hj.

Turneringsleder dømte altså kontrakten til 3hj - 9 stikk og 140 ØV. Det var ett av 42 bord som hadde den scoren.  Ser du de to spillene samlet, har TL altså oppjustert 3hj til 4hj i den forrige appellen fordi da satt det snilt. I denne satt det surt og da har TL nedjustert 4hj til 3hj. Det kunne meget godt vært slik sitsen var slik at det var best å være i den motsatte utgangen. I den siste har ØV oppnådd et resultat som ble gjentatt på et eneste bord.

Jeg vet ikke hva du synes om dette, men slik jeg ser det er vi på ville veier. Lovene må gjenspeile det som det store flertallet av spillere mener er fornuftig. Lover og regler kan ikke være slik at det gir et urimelig godt resultat for den ikke feilende side. Loven må sikre at uforskyld skade blir rette opp, men ikke mer enn det. Joda,manglende alert er et alvorlig brudd, men hvis ingen betydelig skade har skjedd, bør det kun gies en advarsel til den feilende side.