LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Hva sier lovene? Hva sier moralen?


Dette spillet er fra Island og det er Lasse Aaseng som sender spørsmålene over.Irland Norge Irland Norge
2hj pass 2NT pass
3hj pass 4hj pass
pass pass    


Spillet ser helt tilforlatelig ut, men det har skjedd ting underveis. Over 2NT spurte syd om hva åpningen betyr, og øst svarte "Flannery, 11-15 med 4-5 i major". Da kommer vest på at han har åpnet feil, men fortrekker ingen miner. Han svarer 3hj og viser 4-5-2-2 fordeling. Makker melder 4hj og det går pass rundt.
  Nå spør Lasse Aaseng om følgende:

  • Er vest forpliktet av lovene før utspillet å si at han har noe annet enn det makker har fortalt? Det er makker som har fortalt rett etter systemet og det er vest som har glemt avtalene.
  • Om ikke lovene fanger opp dette og lar vest slippe å rette opp sin feilmelding, bør han moralsk si noe?
  • Hvis en som motspiller legger opp motspillet etter de opplysninger en sitter inne med og det viser seg å bli feil, har en da noen rettigheter?


Det er helt opplagt at vest kan ikke la makkers forklaring påvirke egne meldinger etterpå. Hvis øst f.eks hopper til 4sp over 3hj, kan ikke vest ta ut den meldingen. Hvis ingen hadde sagt noe, ville vest levd i troen på at han hadde en svak to i hjerter og når makker hopper til 4sp vil det være spillemelding. Her var vest heldig når makker valgte å spille hjerterkontrakt, der var hadde et kort mer enn det han etter systemet skulle hatt.

Jeg er ingen lovkjenner, men føler at dette ligner på situasjoner der en spiller bevisst velger å bløffe. Selvsagt forteller en ikke om at en har avveket fra sitt system. Her har på en måte vest bløffet, om enn ufrivillig. Om han da lovmessig eller moralsk er forpliktet til å si fra, er jeg ikke sikker på.

HVA MENER DU SOM KAN LOVENE?HVA MENER DU SOM MENER NOE OM MORAL VED BRIDGEBORDET?Mail: snorre.aalberg@hotmail.no