LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Det minste kortet vinner!!


Nei, det er ikke smygkasino jeg snakker om, men bridge. Dette morsomme spillet så jeg på BBO i går. Jeg tror vest var irritert på makkeren sin som ikke fant sparskiftet, men han kunne klart det selv. I alle fall nesten.

  Øst startet med kløver 9 som vest lot nord vinne med knekten. Han tok for KD i ruter (vest kasta en hjerter) og spilte hjerter til kongen. Spillefører måtte la ruteresset ligge selv om bordet var uten opplagt inntak og fortsatte med hjerter til dame og ess.

Nå burde kanskje øst skifta spar, men det kunne fort vært feil å åpne den fargen når bordet som sagt ikke hadde inntak, så han spilte heller mer hjerter. 

Enda en hjerter og posisjonen er som under.
     
 


Som du ser  i diagrammet fridde nord seg i kløver til tieren, men når vest tok for esset avblokkerte spillefører med kongen!! 


Glimrende, for nå er vest innspilt. Han kunne ta for kløverdamen (bordet kastet en spar) og måtte gi bort de tre siste for ED i spar og ruteresset. 2+3+3+1 = 9. Nord ga altså bort ett kløverstikk, men fikk to igjen. 


Vest kunne unngått dette ved å beholde kløver 3 i posisjonen til venstre. Da kunne han alltid tvunget nord inn i kløver.

Du ser sikkert at selv om dette skulle skje, vil nord ha et innspill på vest ved å spille en liten spar fra hver hånd. Det kunne vest også unngått ved å avblokkere spar knekt eller spar ti tidligere i spillet fordi øst legger i nieren når spar spilles mot bordet


Som om alt dette ikke er nok. Nå kommer nord sin spar åtte med i spillet, men det finner du ut av selv hvis du har hengt med hit..

 

Det er dette bridge handler om - del 2


Forrige gang var det et meldingsforløp jeg viste til, der jeg pekte på at noen rett og slett er flinkere enn andre. Dette gangen er det et spill jeg skal vise deg. Med skam å melde var det meg selv som var i hovedrollen. Jeg hadde tilgang på fasiten men klarte rett og slett ikke dra den siste avgjørende konklusjonen.

  Makker startet med hjerter 2, norske utspill. Spllefører vant med kongen på hånden og spilte en liten spar til makkers dame. Han skifta til ruter fem til min konge. Vi spiller innvitt inne i spillet, så han har en ruterhonnør. 

Mer ruter til hans tier før damen gikk til spilleførers ess. Nok en liten spar brakte meg inn på tieren og makker var renons.

Jeg tok for ruterknekt og spillefører kasta en kløver. Makker la kløver fire.

Stillingen er som under.
     
 

Jeg pleier å være ganske flink i disse posisjonene, men hver gang jeg svikter blir jeg så innmari skuffa over meg selv. 

Dette er det jeg vet.

  • Spillefører har Exxxx i spar, tre hjerter med kongen og tre ruter med esset. 
      
  • Han har vist elleve honnørpoeng og har derfor hjerteresset, det holder ikke med DJ i kløver. 
      
  • Fordelingens hans opprinnelig er altså 5-3-3-2.

Jeg kan ikke spille spar eller hjerter fordi da rekker øst å godspille den trettende sparen og har får to i spar, tre i hjerter og de to minoressene. Derfor må jeg spille kløver for å sette opp et stikk der før spartassen er godspilt.

Det klarte jeg..

MEN ØST HAR JO BARE EN KLØVER IGJEN OG HVIS DET ER DAMEN MÅ JEG SPILLE KONGEN!!

Det klarte jeg ikke!!! 


Her er alle kortene og du ser at jeg trøkka på kontrakten.

Øst kunne vunnet kontrakten med et innspill på meg i sluttpossen og beholdt Dx i kløver. Det smerter om mulig enda mer at han i stedet regna med at jeg egga!!