LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Hvordan kan jeg hjelpe makker?


 

Dette spørsmålet bør vi stille oss mye oftere. Når makker gjør en feil i motspill, er det dessverre ofte du selv som har sviktet. Derfor bør du gjøre alt du kan for å identifisere hva slags problem makker vil møte i en kritisk posisjon i sluttspillet, og gjøre alt du kan for å gi han ledetråder. Her er et fint eksempel fra KM par i helga.Vest Nord Øst Syd
  1NT 2sp pass
pass

pass

   
  Du spiller ut hjerter 7 til kongen i bordet og makkers ess. Han spiller en liten spar til damen i bordet. Kløver stikker makker med esset, tar for spar ess og spiller mer kløver til spilleførers konge. Han tar ut trumfen med kongen og makker følger også. Så hjerter 10 som makker får vinne med knekten.

Har du gjort deg noen tanker så langt om hva du skulle ha gjort?

Først. Hva vet du om de andre hendene?. Øst har KJxxx og 10xx i major. I tillegg han han vist kløverkongen. Makker har Exx i spar, EJx i hjerter og kløver esset.

Du oppdaget nå at makker ikke vet at du har ruteresset. Kanskje har du kløverdame i stedet. Det er helt kritisk at han nå gjør rett. Hvis makker spiller kløver og spillefører hadde KDx opprinnelig vil begge ruterne hans forsvinne.

"Jeg la kløver 7 og kløver 2 for å fortelle hvor mange jeg hadde," sa syd ved bordet. Akkurat som om det var en opplysning makker hadde bruk for? Spør du meg er fordelingskast et oppskrytt ting. Du må legge fordeling for å vise at du kan stjele eller for å fortelle makker hvor lenge han skal lasjere er kritisk farge. Ellers bør du bruke avkastene til å fortelle hvor du har honnører.

Du må derfor legge høye kløver for å fortelle at du ikke har noe i den fargen og du må legge høye trumf for å si at "Det er i ruter jeg har noe". (Hjerteren er ikke en farge å signalisere).

For å klare dette, må du i motspill hele tiden tenke framover i spillet og prøve å ta høyde for hvilke utfordringer som kan dukke opp senere i spillet. 
 _______________________________________    ________________________________________________________________

 

 

 

 

 

   
I helgas KM par var det kun to bord som klarte å holde øst nede på åtte stikk i sparkontrakt. To fikk ni stikk og en fikk ti (!). 
     
     

 

Et skrivebordsspill fra virkeligheten


Det er lite som er enten rett eller galt i bridge. Derfor liker jeg spillet av den typen som kommer under fordi der finnes det en fasit. Meldingsforløpet og de første stikkene gir deg rett og slett svaret på hva som er rett spilleplan. Følger du ikke den, går det galt.

  Dette er kortene du ser når spillet starter og i begynnelsen av spillet har du ikke så mange alternativer.  Det kommer hjerterdamen ut til esset. Du må prøve å få stjålet hjerterne dine i bordet, så du stikker med esset, spiller nieren til kongen og stjeler en hjerter lavt. Det går bra. 

Så kløver ess, kløver til stjeling og siste hjerter til spar syv i bordet. Øst stjeler over med kongen og spiller ruterdamen. Nå er det din tur.

Se på meldingene. Øst sin dobling er responsiv og viser en hånd han vil melde med, men har ingen dekkende meldinger. Typisk 4-4 i minor og litt tilpass til hjerter. Han har ingen femkort farge i kløver eller ruter. Vest har meldt 3hj med firekort-farge. Han ville opplagt meldt minor hvis han hadde hatt det, så derfor er fordelingen hans 3-4-3-3. Vest har K96/K93 i trumf og øst har K6/K3. (Med K9 i øst hadde han stjålet med nieren) 

Henger du med så langt, så vet du hva du skal gjøre med ruterdamen.

Aktuelt stakk syd med esset og spilte spar damen. Vest stakk med esset, tok for ruter kong, ruter til makkers knekt og den trettende ruteren forfremmet spar ni til beita.

Dette kan du håndtere og lasjerer ruteren to ganger. Da kan ikke øst komme inn for å spille den trettende og vest får ikke trumfhøyningen sin.
     
 

Her er alle kortene. Ser du ikke alle poengene, anbefaler jeg å bruke litt tid. Dette er rett og slett et instruktivt poeng som du helt sikker vil møte mange ganger.

Noen ganger ligger fasiten i meldingsforløpet, noen ganger i motspillet så langt og noen ganger (som i dette spillet) i kombinasjonen av disse to tingene.