LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Her ser dere hvorfor vi kaller han "luringen!"


 

                 

Roald "Luringen" Mæsel åpnet med 2NT og ble værende der. Han fikk kløver ut til dame og ess. Så en liten ruter til Helge Stornes i vest. Han fortsatte med spar ni til liten i bordet. Øst la styrke og Roald stakk med esset (!)

Så enda en liten ruter til vest og det er vanskelig å kritiserer Stornes for å spille mer spar.

Småpent...            

 

 

Tormod Røren sniffer bra!!


 

Ingen vinner bridgeturneringer uten å melde, men en må alltid tenke på hva slags informasjon en gir til motparten når en melder på dårlige kort. Tormod fikk ut spar ess og mer spar til stjeling. Allerede nå kunne han se at syd hadde meldt mer på fordeling enn honnørstyrke, så da spilte Tormod hjerter ess og til tieren. Tøft!! Ti stikk og 80% score..

 

Hadde du klart denne?


Spillet er fra klubben vår for et par år siden. Det ble spilt lagkamp, noe som er helt avgjørende for ditt valg. Makker spiller ut kløver knekt og så er det din tur.Ja, hva blir det til? Jeg gir deg enda noen sekunder før du sier at....."Jeg skifter selvfølgenlig til en liten hjerter." Skal du beit dette, må makker etter all sannsynlighet ha ruter ess. Hvis så er tilfelle, haster det å sette opp tre hjerterstikk fordi spillefører har da resten av honnørene. Ruter ess, kløver ess og tre i hjerter holder akkurat til å beite. Ikke veldig sannsynlig, men husk at din 3kl satte press på syd. Han kan være undervektig i sin 3NT.Lett?