LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Er det slike appeller vi vil ha?


 

Appellen kan du lese om to artikler under eller DU FINNER DEN OGSÅ HER.

Jeg ville i utgangspunktet ikke mene så mye om spillet fordi jeg trodde det kunne påvirke om mitt eget lag beholdt plassen i førstedivisjon eller ikke. Nå viser det seg at resultatet av appellen  vil føre til at Østfold og Våge evt. bytter plass på resultatlista og at Våge rykker ned i verste fall. Når jeg nå sier noe, vil jeg i alle fall ikke bli beskyldt for å mele min egen hatt, som Heidi Weng kanskje ville sagt.

Først vil jeg spørre lovutvalget hvorfor appeller generellt ikke publiseres. Jeg mener det har almenn interesse å få vite hvilke typer spill som appelleres og det har almenn interesse å få vite hvordan lovutvalg og appellkomiteer tenker rundt anvendelsen av regelene våre. I utenlandske bulletiner, både EM, VM og Nationals, ser jeg at appeller er publisert. Det er greit at spillere har en så felles forståelse og oppfatning av dette.

I høst var jeg kritisk til to appeller av Hoftasniska - Charlsen. Der hadde det riktignok vært en manglende alert og en underlig forklaring, men etter min mening var de langt fra skadelidende "nok" til å kunne påberope seg å få spillet justert. Etter å ha tenkt seg opp, trakk de begge protestene. Det synes jeg var riktig gjort av dem.

Så til det aktuelle spillet der Østfold mener seg skadelidende fordi øst ikke ville si mer om hva han mente med sin dobling. Øst svarte at "Det har vi ikke avtaler om", og sa da implisitt at "vi melder naturlig." Om det å doble naturlig innebar en spesiell trumflengde, ville han ikke svare på. Makker til dobleren oppfattet doblingen som naturlig/stykelvisende/straffebetont og passet ned.

PS: Å spørre Håkon Kippe om hva det betyr å melde naturllig, er også en tvilsom øvelse. Naturlig i hans verden er ikke nødvendigvis naturlig i din og min. :-)
  

 • Jeg kan overhode ikke se at ØV har gjort noe galt. De svarte som sant var at de ikke hadde en spesifikk avtale. Ja, alle er på en måte pliktig til å kunne sitt eget system, men det må da være lov til å si at en ikke har en avtaler for en meldeposisjon? Jeg vil anta at de fleste av oss hver eneste gang vi spiller kort havner i situasjoner som ikke er defiinert. Da bruker vi sunn fornuft eller sammenligner med andre situasjoner som ligner. Det gjorde Kippe og Eide.
    
  Noe helt annet hadde vært om  ØV sa at de "ikke har avtaler, vest oppfattet doblingen som opplysende, tok og det stemte." Da kunne syd protestert
    
 • Syd kunne med riktig motspill ikke fått mer stikk enn han aktuelt fikk, uansett spilleføring. Det kan ikke være sånn at spillefører sier at "Hvis motparten hadde fortalt mer om kortene sine kunne jeg spilt annerledes og da hadde de kanskje gjort en feil?" for så å få medhold av appellkomiteen.
    
    
 • Syd tok en sjanse da han meldte inn 2NT med 6-4 fordeling. Han er mange ganger Norgesmester og vet at svake 6-4 hender oftest skal ha langfargen som trumf såfremt makker ikke har femkort tilplass i den andre. Med 4-4 rekker en sjelden både å ta ut trumfen og godspille sekskortfargen før en er trumfmatt. 2NT som innmelding over 1NT var heller ikke derfinert på systemkortet, uten av det spiller noen stor rolle denne gangen. Alle oppfattet meldingen som begge minor.

  Tar du en kalkulert risiko i meldingsforløpet og det blir feil, bør lista for å protestere/appeller være en god del høyere.

 

Inger Hjellemarken mailer meg og sier at lovutvalget er inhabil i denne saken. Det betyr at den må sendes til utlandet for dom. Med det jeg har skrevet over, er nok ikke noen i tvil om  hva jeg mener Østfold bør gjøre. De manglet 6-7 IMP for å beholde plassen sin i 1.divisjon. Det hadde de et titalls sjanser til å klare på egen hånd i andre spill. Å eventuellt få dem i gave av det svenske eller danske lovutvalget om noen uker/måneder vil i mine øyne være rett og slett flaut.  

Noen annet er at medhold vil de ikke få. Sikrere i min sak har jeg aldri være når det gjelder lovanvendelse. Og der er jeg normalt skikkelig dårlig.

 

Helness - Helgemo ikke i fase i Moskva


 
I helga spilles Slava Cup i Moskva. Når Tor og Geir kommer sammen med lag Zimmermann forventer vi alltid at de er helt i teten.

Denne gangen sliter de et godt stykke ned på resultatlista og spillet til venstre fra kampen mot Israel viser at det ikke stemmer helt.

Jeg vet ikke hvem av dem som melder feil, men på det andre bordet brukte ikke Padon - Birman så lang til på å finne den gode slemmen.
     
     

 

Appellen som kan redde Østfold i 1.divisjon


 

Det var et nedrykksdrama uten like i årets førstedivisjon. Østfold var uheldig og tapte kampen om tiendeplassen med så lite som nesten mulig. Nå leses det på Facebook at Østfold har appellert et spill fra kampen mot Våge og jeg vet rett og slett ikke om appellen er behandlet enda. Hvis jeg har regnet rett, vil dette bety at om lovutvalget gir Østfold medhold kommer de til å beholde plassen i 1.divisjon og et annet lag rykker ned.

Det er fint om noen i forbundet kan bekrefte eller avkrefte dette. Er appellen behandlet, vil det være av interesse å få høre konklusjonen.


Her er spillet:
Peter Marstrander - Tolle Stabell satt NS og gikk inn med en tøff 2NT. Vest sin dobling var styrkevisende, men når syd spurte om hva øst sin dobling av 3ru betydde svarte øst at "Det har vi ingen avtale på". Syd ville med sitt spørsmål vite om øst hadde trumflengde og dermed straffedoblet, men øst ville ikke fortelle hvor mange trumf han hadde. Det var Håkon Kippe og Petter Eide som satt ØV.

TL godtok at øst-vest ikke hadde noen spesifikk avtale på denne situasjonen. De var en nytt makkerpar og hadde ikke avtaler for alle konkurranseposisjoner. Min tolkning av TL sin dom var at når ØV ikke hadde en spesifikk avtale om at doblingen f.eks var opplysende, var det implisitt at den var naturlig. Øst var etter TL sin mening ikke tvunget til å fortelle at han hadde fire trumf.

Peter Marstrander mente at om han hadde fått vite at øst hadde fire trumf, kunne han fått et stikk til. Double Dummy analysen til "Deep Finesse" sier at dette ikke stemmer og øst sier at han alltid kunne holdt syd ned på det antall stikk han aktuelt fikk. Syd hevder at for å klare det, måtte øst/vest levert et godt motspill. Det er nok grunnen til appellen.

__________________________________________________________________________________________________

Internasjonalt vet jeg at par i større grad enn her hjemme har plikt til å kunne sitt eget system. I Norge holder det oftest til medhold hvis det er forklaringen som er korrekt og par dømmes sjelden til straff for å ha glemt systemet sitt. Det er også normalt akseptert å si at "Dette har vi ikke avtale på" og at motparten da må dra sine konklusjoner ut fra det.

Jeg har ikke noen sterke meninger om denne appellen, men er det noen som ønsker å si noe, er det alltid fint med innspill til snorre.aalberg@hotmail.no

HER ER HELE APPELLEN MED KOMMENTARER