LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Du må ga alle skrittene..


med det mener jeg at nybegynnere må ta ett og ett av dem på sin vei til å beherske spillets finesser. Det som er opplagt og selvsagt for oss med erfaring, kan være en hildringstime når det gjøres for første gang. 

I vår klubb har vi noen jenter som er på denne veien og de gjør framskritt dag for dag. Den kanskje aller største grunnen er at de spiller med flinke makkere. Der skal f.eks Helge Stornes ha en stor takk for flott innsats for jobben han gjør. Helge har løftet Katja Nilsen til å bli rett så flink og Maria Ursin Ingebrigtsen får også god undervisning når hun er makker.

Her et spill om det jeg mener:Helge Stornes spilte ut hjerter ess og Maria la, helt etter læreboka, hjerter dame for å vise et inntak. Så en hjerter til knekten og skift til ruter. Ikke magisk for deg som har spilt bridge lenge, men for en nybegynner er dette motspillskunst. Flere motspill av langt mer erfarne bridgespillere ga bort ti stikk i sparkontrakt.

Ingen direkte feil, men to dårlige prestasjoner
Du skal spille 6hj i syd etter å ha åpnet med en sterk 2NT og makker har overført. Vest spiller ut spar til ditt ess og du spiller hjerter til damen som taper til kongen. Øst skifter til ruter som du slipper. Vest har kongen og en beit. Ikke akkurat flaks fordi slemmen er over 60% god. Hjerterkongen dobbel i kapp eller ruter kongen hos øst. 

Så ser du på overskriften der jeg mener at det var to dårlige prestasjoner i spillet. Hva mener jeg med det?

Sett deg først i øst sitt sete. Du har fått et stikk og vet at syd har ruteresset, men har ingen anelse om hva han har under esset. Har du noen gang i livet skiftet fra ruterkongen i denne posisjonen? Har makker knekten og spillefører f.eks Ex eller E109 har du gjort tidenes påtråkk.

Så flytter du deg til syd og tenker likedan. Når øst aldri vrir fra kongen, kan det da ikke være rett å ta finessen? Kongen singel er bare 3% sannsynlig, men 3% er vel bedre enn null?Så flytter du deg tilbake til øst. Du spiller ikke ruter fra 9873!. Har makker ruterkongen, vil han få for den uansett..

Jeg spilte med Roald "luringen" Mæsel. Han fortsatte med spar og en beit å notere.

Psykologi er en viktig del av bridgen. Å spille på beste sjanse er vinnende i det lange løp, men de gangen du vet at beste spilleplan er tapende spilleplan, finner du den nest beste og håper det er bra nok..

Bra, Ingvald Søiland!!
Hvis du leser litt lenger nede, så ser du at jeg ikke var helt fornøyd med Ingvald sitt svar på spilleprøven. "Hjem og skam deg..", sier jeg når han ikke fikk med seg det viktigste poenget i oppgaven. Han svarer med følgende:

"Det var to ting jeg burde beskyttet meg mot da jeg sendte inn mitt forslag. Det ene var sparen 4-1, det andre var den giftige kjeften din, redaktør!!"Den meldinga fortjener å få stå imotsagt.

et fint tellespill fra klubben i går


 

Nord spiller ut ruter til syds dame. Har tar også for esset. Vest stjeler og tar ut trumfen. 
 
Så handler hele spillet om sparen og den løser du på følgende måte???
 
Syd har passet i åpning og har vist EKD i ruter og hjerter knekt. Da har han ikke spar dame fordi da hadde han åpnet. Spar ti kan han ha og derfor er det "bare" å vrenge sparkappen og spille spar knekt!! Dekker nord, kapper du opp tieren.

Syd burde ikke vist fram hånda si på denne måten. Ruter til esset og f.eks ruter dame opp hadde vært bedre.