LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Har du kontroll på damene, Tormod Røren?


Kvinner er ikke lett å lede. Alle vi som har vært så heldige å få dele livet med en av det sterke kjønn, vet at en trenger svart belte i fredsmegling for å ikke havne blant de 50%'ene som havner i statstikken "Havarerte". Bridgekvinner er, om mulig, enda verre å lede og Tormod Røren har tatt på seg en krevende stilling som kaptein for våre beste damer. 

Jeg traff Tormod over en kopp kaffe her om dagen. Når jeg spør hanom hva som er den største utfordringene med jobben, så sier han at jentene på mange måter er sine egne verste fiender. Det å holde laget samlet i motgang har vært en krevende øvelse i tidligere mesterskap og en helt avgjørende faktor for å prestere i sommerens EM er å få dem til å jobbe sammen. Et lag er ikke bedre enn det de fire som til en hver tid spiller presterer. Disse prestasjonene vil variere gjennom et langt mesterskap og det er i motgang en trenger mest støtte fra de andre. Alle lag taper kamper og like viktig som å vinne så stort som mulig, er det å tape så knepent som mulig.

"Et av de viktigste målene med samlingene i vår, er å sammensveise laget", sier Tormod. "Det skal bo tett på hverandre i flere dager i Lyngdalsregionen og forhåpentligvis skal de møte sterk motstand fra blant annet gutta i åpen klasse. Da får de prøvd seg"   Den første samlinga skal avholdes på Rosfjord, mens de andre er lokalisert til Havhotellet på Lindesnes


Tormod er også godt fornøyd med samarbeidet med Sven Olai Høyland og Rosaline Barendregt . De leder de yngste jentene. Han sier at det er viktig å ha et langt perspektiv når en jobber med å få fram nye og sterke bridgedamer. "Om det blir min jobb å følge coming stars inn i framtiden, vet jeg ikke. Uansett er det viktig at NBF har en strategi og en plan for landslagsarbeidet.
Sten Bjertnes er vår mann på forbundskontoret og han har masse viktig erfaring og rutine som gjelder det å spille i lange mesterskap. Tre kamper til dagen i fjorten dager er en ganske annen idrett enn 24 spill på en ukekveld.

Tormod ønsker seg sponsorer til landslagsarbeidet slik at de som skal være i troppene, i det minste kan få dekket sine utgifter til trening og samlinger. I dag er det ikke økonomi til mer enn en beskjeden reisestøtte og rimelig overnatting. Han har selv skaffet en bidragsyter, men jeg forsto det slik at det var ikke millioner vi snakker om. 

"Når det gjelder bruttotroppen som har blitt presentert på NBF sine sider, så er det viktig å understreke at ingen spillere eller par har klippekort. Det er et mål at det skal være en viss rullering, der to eller tre par byttes ut hvert år i januar. Det skal også være en innsatsgruppe på nivået under landslagstroppen, der meningen er å ta vare på de talentene som enten er for ferske til å spille på øverste nivå eller som av praktiske, familiærer eller jobbrelaterte grunner ikke kan satse akkurat nå.", sier Tormod Røren

Jeg spør hva som er målsetningen på kort sikt og da er Tromod rimelig klar. "Vi har aldri kvalla til VM før, selv om vi har vært ganske nære. Derfor er det naturlig å ha som mål å bli blant de seks lagene i EM som får være med til Venice Cup, Verdensmesterskapet for damer. Det er et hårete mål, men med maks spilling fra alle tre parene bør det ikke være noe uoppnåelig mål."

 

 
 

Hva sier lovene og hva sier moralen?


Selve spillet finner du litt lenger nede og det er Lasse Aaseng som er sinna fordi at iren ikke fortalte frivillig at han hadde kløna til meldingsforløpet. Her er tre svar fra lesere:

_________________________________________________________________________________________________________

Per Nordland:

 

1. Om feil melding

Se lovboka § 75 C essensen er : 
Det er lov å glemme system, man har bare krav på rett forklaring  spilleren skal ikke korrigere makkers forklaring (fortelle hva han har)
 
Så kommer det viktige:
Feil forklaring vekker feilmelderen (det er vanskelig å bli trodd på at han kom på det selv) dette har feilmelderen ikke lov til å bruke 
 
Aktuelt her hva er spillerens korrekte svar på 2NT i hans egen boble. Dersom det er 3 hjerter så er det intet å hente Dersom det ikke er 3 hjerter så skal TL justere resultatet dersom feilmelderens bruk av Urettmessig Informasjon fører til skade. 
 
Spilleren viser definitivt ikke 2-2-5-4 med meldingen 3 hjerter det er i så fall å bruke UI
 
Historien nevner dessverre ikke hva som er feilmelderens normale svar på kravmeldingen 2 NT etter åpning i svake 2 hjerter

-- 
Med vennlig hilsen
 
Per Nordland____________________________________________________________________________________________

Calle Knutsen:

Uten å ha kikket i lovboka mener jeg at reglene sier at det ikke er straff for å glemme systemet, men den som får urettmessig info fra makker om at han har gjort det må melde slik han har startet meldingen sin, Jeg antar at han åpnet i 2 hjerter som svake to og må derfor svare som om makker krever med 2 grand på svake 2. Han kan ikke melde 3 hjerter for å prøve å begrense feilen han må melde som om det er svake to hjerter i alle sine meldinger og er meldingen endret i forhold til hva han ellers hadde meldt etter svake to hjerter kan man gjøre noe med det . Hvis svaret 3 hjerter viser dårlig hjerterfarge har han vært etisk og meldt som om han ikke har hørt makkes forklaring og det er ikke noe man lovmessig kan gjøre med spillet.
 
Dersom makker har forklart riktig etter systemet skal han ikke forklare motparten at han har meldt feil. Det etiske i dette spillet er å melde som man har åpnet i svake 2 hjerter i alle meldingene er 3 hjerter meldingen påvirket av makkers forklaring er man uetisk og bør straffes for dette. 
mvh
Calle Knutsen

 ________________________________________________________________________________________________________


Tor Bjørke:

Hei Snorre


Jeg mener at Øst-Vest ikke har gjort noe som helst galt og at Nord-Syd ikke har noen spesielle rettigheter. Her har det forekommet feil melding og vest har ifølge loven opptrådt helt korrekt. Som du ser av utdraget fra loven under MÅ ikke vest si noe som helst.

75 C. Feil melding
... Her er det ikke skjedd noe regelbrudd, ettersom Nord-
Syd faktisk fikk en nøyaktig beskrivelse av Øst-Vest avtale. De har
ikke noe krav på å få en nøyaktig beskrivelse av Nord-Syds hender.
(Uansett om de blir påført skade eller ikke, skal TL la resultatet bli
stående. Men hvis det ikke foreligger bevis for det motsatte, skal TL gå
ut fra at det er gitt feil forklaring og ikke avgitt et feilaktig bud.) Vest må
ikke korrigere Øst forklaring (eller gjøre TL oppmerksom på den)
med det samme, og har heller intet ansvar for å gjøre det senere.

Når det gjelder det moralske har jeg ingen veldig sterke meninger annet enn at det aldri bør være feil å følge lovene. Å lure motstanderne er faktisk lov.

76 E. Narring
Det er korrekt for alle spillere å prøve å narre en motstander med en
melding eller et spill (så lenge narringen ikke er beskyttet av en skjult
makkeravtale eller erfaring).

Vennlig hilsen
Tor Bjørke

___________________________________________________________________________
Lemet Ivar Hetta:
 
Hei Snorre!
Loven sier vel at spillefører skal opplyse om feil forklaring om dette har skjedd. I dette tilfelle er jo forklaringen riktig og vest er ikke lovmessig pålagt å si noe. Blir jo samme situasjon som hvis spillefører f.eks har svart feil på antall ess i henhold til avtalen (type 0314-1430). Tror vel de færreste av oss innrømmer dette før utspillet kommer hvis makker har hoppet til slem, men vi håper på at "lykken står den kjekke bi".

Men det viktigste aspektet i dette spillet er jo hva meldingen 3hj ville vært om 2hj er en form for svake 2. Burde ikke vest meldt enten sidefarge i kløver eller kortfarge i ruter? Etter min oppfatning så må 3hj meldingen nå oppfattes som avgitt basert på UI. 

Hva et eventuelt 3 i minor svar ville vise når åpningen er feil, kunne jo gitt en annen sluttkontrakt enn 4hj.

mvh 
Lemet Ivar Hætta


 

 

Når motparten melder masse, blir det lettere å spille i mot


 

Asbjørn i vest har vist tre spar og normalt 3-5-1-4 fordeling. Makker Håkon Bogen spilte ut kløver knekt og da var den fargen klar. Roar stakk i bordet og fortsatte med hjerter til kongen og hjerter dame til mitt ess. Nå ser det naturlig ut å fortsette i ruter med det er masse som taler mot det. Hadde Håkon hatt en ruterhonnør, ville han spilt ut fargen og uten KD i ruter ville Roar neppe meldt 3NT.

Da gjenstår det bare at makker må ha DJx eller D10x i spar. Derfor spar konge og ei beit.