LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Flott meldt av Jørn Arild Ringseth og Tormod Røren


 

 

Det er ikke heksekunst, men likevel er det spill som jeg liker å se. Selv om det var meg selv det gikk ut over. 

  


.......

3NT viser godt hold i hjerter, ikke firekort spar og normalt 13-15hp. Jørn Arild har "bare" seksten hp, men fine kort hvis makker har god tilpass.

4ru: "Hallo, makker. Her kan det stå slem hvis du har fine kort til meg. Har du lavhonnører og mye i hjerter, går du bare ned i 4NT."

4hj: "Jada, jeg har hjerteresset og tilpass til minst en av fargene dine".

5NT: "Så fint da. Jeg vet ikke hvilken slem vi skal spille, så du får bestemme"

6ru: "Vi skal nok spille her."

Spilleføringen var ingen større kunst når hjerterkappen var markert. Ett i spar, to i hjerter, tre i ruter med finessen, en stjeling i bordet og fem kløverstikk. Det blir akkurat tolv til sammen."

HER ER SPILLET
     
     

 

 

Nytt fra Norsk Bridgepresse


 

 

 Kjære NBP-medlemmer

 
Vi gjør nå grep for å få til en mer levende nettside for Norsk Bridge Presse.
I forbindelse med at Norsk Bridgeforbund lanserer nye hjemmesider, vil vi få anledning til å opprette en blogg der vi kan servere våre nyheter jevnlig. En flott mulighet for oss til vise våre aktiviteter og spre informasjon.
En blogg på NBFs sider betinger at både styret og medlemmene bidrar med stoff og at vi har personer som er ansvarlig for å legge stoffet inn på bloggen. Erlend Sjetne har allerede sagt seg villig til å bidra i den sammenheng, og  vi prøver å få en eller to til. Jeg kommer senere tilbake til hva slags stoff som kan være aktuelt.


Det er også gledelig å kunne meddele at prisene vi administrerer fortsetter. 
Ernst&Young har sagt ja til å fortsette sponsingen av årets norske spill, og ABAX v/ Jan Tore Berg har overtatt Ranik Halle prisen. Dermed er det klart for å komme med kandidater!


           
 

Hilsen
 
Knut Kjærnsrød
leder
 

 

 

 

 

Svar på "Konvensjoner til bry eller til begjær?"


 

Av Ronny Korsmo:

Hei igjen Snorre

Jeg har nå sittet å sett på det Italienske mesterskapet på BBO. Det er når man sitter å ser på det kontra norsk bridge at man ser STORE forskjeller. Italienerne har nesten en konvensjon for det meste, men det som er viktig å legge merke til er at konvensjonene dems hjelper dem!!! De har vel vært foregangsland hva system utvikling gjelder i mange år, men det er uansett facinerende å se hva de velger å gjøre.
   
Jeg har etterlyst mangel på interesse for å lage seg gode avtaler blant toppspillerne i Norge. Under forrige helgs seriemesterskap så spurte jeg flere par/spillere om de hadde gode avtaler i et par posser. Det var overraskende mange som ikke hadde KLARE avtaler, det var mange «nesten» avtaler, men ingen veldig konkrete svar. De fleste bare lo av det å sa at dette løser vi ved bordet..... Rimelig arrogant innstilling vil nå jeg si, men fakta er fakta.
En enkel meldesekvens jeg spurte om var denne:
  
1HJ – 1SP
2HJ – hva nå?
 
1                    Hvordan vise invitt til utgang i enten hjerter eller spar?
2                    Hvordan få stoppet i minor, om det skulle være et tema?
3                    Hvordan vise sleminvitt i enten hjerter eller spar?
4                    Hvordan få makker til å velge beste utgang? Hjerter, spar eller NT?
5                    Hvordan finne minortilpass og deretter gå mot slem?
6                    Hvordan skal dere finne ut om Hx i spar er nok til å spille utgang?
 

Dette var altså bare en meldesekvens som er ganske standard og som kan skjule ganske så mange hender på svarhånden. Nå vil sikkert mange si at det ikke er noen vits i å finne ut det eller det, men poenget mitt er at det finnes verktøy for å vise alt dette.....
 
Her er den generelle «Norske» innlevningen i system borte, de vil ikke ha med releer eller andre fancy meldinger. Min påstand er at så sant det er mulig å få på plass releer som gir deg en hel masse muligheter uten at det går på bekostning av det «NATURLIGE» systemet, så er det bare å kaste seg over!!!
 
En annen meldesekvens som er ganske normal er denne:
 
1RU – 2KL
  ?
   
Her er det rimelig naturlige ting som slår inn for de fleste, men ta et lite øyeblikk å se på dette:
 Åpner gjenmelder:
  • 2RU ->  5+ ruter, normal åpning hvis ubalansert, sterkere hvis balansert, kan ha 4 korts M
      
  • 2HJ ->   Nøyaktig 4441/4450 fordeling, uansett styrke
      
  • 2SP ->   God løft i Kl, denne kan man sikkert definere til GF også, alt avhengig av hva man vil bruke 3KL til
      
  • 2NT ->  Normal 12-14 NT
 
 Så kommer det et par spørsmål.... Normalen i Norge er å enten spille 2kl som Definitivt Utgangskrav, eller at man har det som en tvetydig melding, dvs enten Utgangskrav eller et sterkt ønske om å stoppe i 3kl.
 Hvis vi tar utgangspunkt i siste alternativ, så ser vi med engang at man vil vegre seg for å gjenmelde 3kl etter svaret 2HJ. Nå vil man etter avtale foreslå 2SP som spillemelding, eller 3HJ som spillemelding som også sier at man hadde opprinnelig tenkt å gjenmelde 3KL for spill, men ser at 4-3 tilpass nok er beste sted å stoppe. 3KL vil fortsatt være spillemelding, da har man ekstra lengde, dvs 7+ KL. Alle andre svar vil være GF verdier med 4+ kl og noe annet ved siden av.
 
Bare svarstrukturen på 1RU – 2KL er jo nok til å gjøre dette til en konvensjon man enten videreutvikler selv eller i det minste ser litt på.
 
Gode avtaler for 1m – 1M – 2NT er også noe som ikke alltid er på plass, dvs hvordan melde videre på svarhånden, mange har riktignok veldig gode og klare avtaler, men det er også mange eksempler på hvor det går galt......
 
 De eksemplene du har vist først på siden er jo også helt vanvittig å feile på.... Riktignok så glipper det en gang i blant, det gjør det for alle, men når de i tillegg er uenige om hvilken avtale som gjelder, det er da det er litt skremmende....
Mulig jeg er litt krass i min kritikk, men fakta er fakta...
  
Mvh  Ronny Korsmo
 

 

Svar til ": Det er dette bridge handler om.."


Av Kristian B Ellingsen:

 

Hei Snorre

 

Takk for mange interessante spillhistorier og annet bridgestoff på live.bridge.no .


Jeg er helt enig med deg i at det er svært mye å hente i motspill i bridge. Man spiller jo motspill i halvparten av spillene. På tross av dette tror jeg mange bortprioriterer utvikling og makkeravtaler på dette området i jakta på flest mulig fancy meldekonvensjoner.


Motspillet mot 3NT-kontrakten du skriver om er interessant og instuktivt på flere måter. Vest utfordres til å regne seg fram til hvor mange hp makker kan ha ut fra meldingsforløpet og i tillegg hvilke kort som skal til hos makker for at det skal være beit i kontrakten. Slike resonnementer er i mange sammenhenger viktige når man spiller motspill. Øst på sin side kan som du skriver bidra til å vekke makker ved å legge spar ti på sparrunde nummer to for å vise interesse for den høyeste farga hjerter.


Jeg mener at det samme spillet også har et interessant spilleteknisk poeng for spillefører. Er det virkelig riktig å lasjere sparen to ganger for dermed å gi motspillerne sjansen til å skifte fot ved å sette opp hjerteren i stikk tre? Så lenge hjerteren sitter 4-3 (60 % sjanse) kan motstanderne alltid få satt opp minst to hjerterstikk som de får hentet når en av dem kommer inn på kløveress. Om hjerteren ikke skulle sitte jevnt fordelt vil de uansett få tak i hjerterstikkene og beita dersom den med hjerterlengden sitter med inntaket i kløver.


Kan det ikke være en like grei plan å stikke første sparrunde? Dette går alltid bra om sparen sitter 4-4 eller er blokkert, som det aktuelt var. 


Selvfølgelig har jo bridgen en del psykologiske faktorer ved seg som kan føre til at motspillerne i slike tilfeller fortsetter sparspillet i samme farta. Men om Vest er våken eller blir vekket av makker vil han finne den dødelige hjerterskiften i tide, og da har man spilt på at motparten skal gjøre feil heller en en variant der sparen ordner seg, som jo vil være mulig i en god del tilfeller.

 

Med vennlig hilsen

 

Kristian B. Ellingsen