LIVE

 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Høgmo: "Vi skal ikke spille Drillo-fotball, men mer som Brasil"


Da hadde det kanskje vært en fordel å ha spillere som kan dempe en ball og treffe en medspiller unntatt ved vådeskudd.

Kommentarer fra Espen Larsen og John Saur


Hei Snorre!
 
Jeg har kommentarer til 2 spill som du har lagt ut på livebridge.no.

 
Først må jeg si at jeg er ikke spesielt god i å regne ut sannsynligheter. Regner med at mange andre er bedre enn meg i det, så jeg skal ikke prøve på det engang.:)
 
spill 1) "Irriterende unyanserte analyser..."

Dobbelkutten i hjerter, dvs at hjerter tia sitter i kapp, har sikkert ikke så mye dårligere odds enn skvisen(50%).
Men jeg ville tenk annerledes. For at det skal være rett å dobbelkappe, må 2 kort sitte "rett" på en måte. Grunnen til at man spiller på hjerter 10 i kapp er at kløveren sitter bak den fjerde kløveren i bordet.
Spiller du på skvis er det bare et kort som må sitte rett, nemlig kløver foran bordet. kanskje ulogisk tankegang, men gjør valget enklere:)
 
spill 2) "Her trenger jeg hjelp av noen matematikere!!"

I dette spillet kan du ta 5 ganger spar og kaste 2 kløver på andre handen. Så tar du 3 ganger ruter med kl og hj avkast. Du er da inne på handen med D97 i hj, og kan da både spille hjerter til kutt med 10'ern og hjerter til kongen. Du har fortsatt kl ess i behold til å eventuelt ta kutten i hjerter med 9'ern. Med denne spilleplanen har du tatt ni stikk og vil dermed ha bedre telling på kortan. I tillegg "vet" du at utspiller ikke har sekvens i kløver. Om dette hjelper, vet jeg ikke, men man finner ihvertfall ut mer enn å bare ta spar eller bare ta ruter stikkene. Ofte når jeg får telling på kortan, sitter nøkkelkortet på korthanda:)
 

mvh Espen Larsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hei Snorre!

Jeg kommenterer spillet der du "analyserer" ledige plasser.

Du må telle begge fargene. Først tar du fem runder spar og deretter fire runder ruter. Hvis jeg har telt riktig så har nord vist 2 spar og 4 rutere, syd har vist 3 spar og 3 rutere. Det er dermed 7 ledige plasser hos begge noe som gir 50 % sjanse for å finne hjerter knekt. Det er viktig å være inne hos Vest når du har tatt siste spar/ruterstikk i og med at siste sikre inntak er brukt opp ( i tilfelle du skal spille på hjerterknekt hos nord).

Mvh


John Saur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det siste har jeg en kommentar til:

Ja, i en ideell verden får du testet flere farger. I praksis er det ofte slik at du finner ut motpartens fordeling i bare en farge. Det er hele poenget mitt. Kan du benytte teorien om ledige plasser når en har sikker kjennskap til kun en farge? Sitsen i den fargen vi kjenner, vil jo ikke påvirke kun den "kritiske" fargen, men også fordelingen i de to vi ikke kjenner. Jeg mener at vi ikke kan si så mye fornuftig om sitsen i den siste fargen uten å ta høyde for hvordan de to ukjente er fordelt. 

Du har både rett og feil, Snurr


Petter Tøndel har sendt en mail der han retter min analyse av hvor harde utganger og slemmer vi skal melde. Jeg må ta selvkritikk på at jeg har oversett poenget Petter innleder med, nemlig at IMP-skalaen i lagspilling gir større utslag for de første differansene enn etter hvert. Forskjellen i IMP-scorer mellom 0 og 500 er relativt sett mye større enn forskjellen på 0 og 1000 poeng. 

Hei Snorre!
 
Ser du har noen matematiske betraktninger om hvor stor sjanse ulike kontrakter trenger for at de skal være gode. Du sier ikke noe om scoringsform, men de fleste vil anta at du her snakker om lagkamp. Du bruker imidlertid totalpoeng i dine utregninger, og siden imp-skalaen langtfra er lineær vil dette gi ganske store feil for noen av resultatene, spesielt for høye scorer. For eksempel kan en beregne slik for en storeslem i minor:
 
Det du tjener på å melde storeslemmen er (ImpVunnet * P) - (ImpTapt * (1-P)), der P er sjansen for at storeslemmen står, ImpVunnet er det du vinner om det er 13 stikk og ImpTapt er det du taper om det er bare 12. Så dersom denne er positiv er slemmen god, om den er negativ er slemmen dårlig, og ved å sette den lik 0 får vi krysningspunktet.
 
7 minor: 

Antar som du at det er nøyaktig 12 eller 13 stikk.
  • Når det er 13 stikk vinner du 750 poeng eller 13 imp. 
  • Når det er 12 stikk taper du 1490 poeng eller 16 imps. 
For å finne krysningspunktet mellom en god og dårlig slem må vi løse 13 * P - (16 * (1 - P)) = 0, som gir P = 16/29 = ca 55%, altså vesentlig lavere enn de 70% du kommer fram til.
 
Nå er det et par forutsetninger her, som sjelden er sikre, så en bør nok i praksis ha en del mer enn 55% for slemmen. Dersom motparten for eksempel skulle stoppe i utgang blir regnestykket annerledes:
  • 13 stikk: tjener 4 imps på å melde 7 i stedet for 6
  • 12 stikk: taper 25 imps på å melde 7 i stedet for 6
Dette gir P = 25/29 = ca 86%
Så om det ikke er opplagt at det vil bli meldt lilleslem på det andre bordet er det ofte greit å ikke melde storeslemmen.
 
Dersom en regner videre vil en under dine forutsetninger komme fram til at en bør melde
  • Utganger på mer enn ca 38% i sonen, 45% utenfor
  • Lilleslemmer på mer enn 48-50% (avhengig av minor/major)
  • Storeslemmer på mer enn 55-57% (avhengig av minor/major og sone)
 
Det som kanskje er mest overraskende her er at forskjellen mellom det en trenger for en god utgang i og utenfor sonen er bare 7%. Jeg har inntrykk av at mange melder som om denne forskjellen skal være vestentlig større.
 
Hilsen Petter